• KONKURS WIEDZY O ZAMKACH GOTYCKICH.

     • Dnia 25 kwietnia 2024r. w Sali Kameralnej Biblioteki w Gniewie odbył się gminny etap konkursu wiedzy o zamkach gotyckich. W tym roku szkolnym wzięło w nim udział 22 uczniów ze szkół podstawowych Gminy Gniew.

       

      Naszą szkołę reprezentowali:

      -Amelia Cieślak z kl.VIIIA;

      -Maciej Puchała z kl.VIA

      ;-Stanisław Potulski z kl.VIIB;

      -Hubert Kempiński z kl.VIIB.

      Amelia Cielślak zajęła ex aequodrugie miejsce z uczniem ze Szkoły Podstawowej nr1 w Gniewie zdobywając taką samą liczbę punktów. Musiała odbyć się dogrywka, gdyż gminę w etapie centralnym może reprezentować tylko dwoje uczniów. Walka była bardzo wyrównana, ale ostatecznie nasza uczennica zajęłą III miejsce!!!Jesteśmy bardzo dumni z jej wyniku!Pozostali uczniowie również wykazali się ogromną wiedzą zdobywając dużą liczbę punktów z testu.

      Dziękujemy uczniom za udział w tym konkursie i godne reprezentowanie naszej szkoły.

      Nauczyciele historii: Agnieszka Bogusz i Dorota Jakubowska.

    • EKOPRACOWNIA-ZIELONE SERCE SZKOŁY-KONKURS
     • EKOPRACOWNIA-ZIELONE SERCE SZKOŁY-KONKURS

     • W ramach projektu EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY w dniu 23 kwietnia br. odbył się w naszej szkole festyn oraz konkurs kończący zadania tego projektu.

      Utworzenie nowej, wyposażonej pracowni z zakresu tematyki Odnawialnych źródeł energii było możliwe dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

      Pracownia ma za zadanie rozwijać świadomość ekologiczną i kreatywność uczniów. Dzięki temu szkoła zyskała cenne narzędzie do nauki i zrozumienia ekologii. Pracownia ta, jest pierwszym krokiem ku ochronie naszej planety.

      Podczas uroczystości odbył się krótki występ wokalny najmłodszej grupy przedszkolnej Biedronek oraz piosenkę „Pięknie żyć” zaśpiewały uczennice z klasy VIa Nikola i Maja oraz VIIIa Martyna. Wyemitowany został też film reklamowy przygotowany przez uczniów naszej szkoły przy współudziale Studio A Marcin Lipiński.

      Kolejnym punktem podsumowania projektu było rozwiązanie testu o tematyce odnawialnych źródłach energii przez reprezentantów zaproszonych szkół:

      1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego z Gniewa,

      2. Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki z Piaseczna

      3. Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu

      4. Oddziału ZS w Pieniążkowie.

       

      NAGRODY POWĘDROWAŁY DO:

      1. miejsce: Jakub Sławiński z Oddziału Zespół Szkół w Pieniążkowie,

      2. miejsce: Krzysztof Reptowski z Zespołu Szkół w Opaleniu,

      3. miejsce: Maja Gardzielewska z Oddziału Zespołu Szkół w Pieniążkowie.

       

      W wydarzeniu wzięli udział: Pan Tomasz Kaczmarowski przedstawiciel firmy Veolia, Burmistrz Miasta i Gminy w Gniewie Pan Maciej Czarnecki, Pan Łukasz Ogonowski ze Stowarzyszenia Centrum Aktywnych Gniew oraz zaproszeni nauczycieli z poszczególnych szkół.

       

      Dyrekcja ZS w Opaleniu

    • EMMA I CZARNY JAGUAR
     • EMMA I CZARNY JAGUAR

     •  

      W dniu dzisiejszym, tj. 24.04.2024r. uczniowie klas 1 - 3 z Pieniążkowa udali się na wycieczkę do kina Helios w Grudziądzu. Tym razem oglądaliśmy film pt.: "EMMA I CZARNY JAGUAR".

      Film wzruszył naszych uczniów i uzmysłowił jak wielką moc ma przyjaźń człowieka ze zwierzęciem.

      Dziękujemy Pani Romanie i Pani Agnieszce za pomoc w czasie wycieczki.

      Wychowawczynie klas I-III

     • Taniec robotów - przygotowania

     • Podczas zajęć "Robotyka i programowanie" uczniowie Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu zmierzyli się z zadaniem nauczenia robotów tańca. Trwają próby...

     • DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI.

     • W dniu 19 kwietnia 2024r. z inicjatywy Samorządu Szkolnego w ZS w Opaleniu obchodzono Dzień Życzliwości.

      Każdy uczeń otrzymał opaskę na rękę z określonym wzorem i miał za zadanie poszukać drugiej osoby z takim samym wzorem. Tej osobie powinien szczególnie okazać życzliwość, sympatię, być pomocnym i przyjacielskim. Akcji poszukiwania swojego brata bliźniaka towarzyszył gwar, śmiech i dobra zabawa!

      Dziękujemy Samorządowi Szkolnemu za kolejną ciekawą akcję. Życzliwością można osiągnąć to, czego nie można siłą- Publius Syrus.

      Opiekunowie SU w Opaleniu.

    • Niezwykłe życie podwodnych zwierząt
     • Niezwykłe życie podwodnych zwierząt

     •  

      18 kwietnia Grupa Tygryski i Promyczki wybrały się do Kwidzyna na spektakl muzyczny pt: "Niezwykłe życie podwodnych zwierząt", który opowiadał o magii przyjaźni i czynienia dobra.

    • Dzień Ziemi w grupie Promyczki
     • Dzień Ziemi w grupie Promyczki

     •  22 kwietnia przedszkolaki obchodziły Dzień Ziemi. Tego dnia dzieci przyszły ubrane na zielono do przedszkola.

      Podczas zajęć dowiedziały się jak dbać o naszą planetę, jak segregować śmieci i co to jest recykling. Śpiewaliśmy piosenkę o Ziemi i rozwiązywaliśmy zagadki dotyczące naszej planety. Promyczki wykonały prace plastyczną malując farbami obrazek kuli ziemskiej. Na koniec zajęć dzieci oglądneły filmik edukacyjny Eko Kodeks i odpowiadały na Quiz. Przedszkolaki odpowiedziały na wszystkie pytania poprawnie i zostały nagrodzone brawami.

      W nagrodę otrzymały pamiątkowy dyplom Przyjaciela Ziemi.

      Wychowawca Magdalena Rulińska

    • DZIEŃ ZIEMI
     • DZIEŃ ZIEMI

     •  

      Dzisiaj grupa "0"obchodziła światowy Dzień Ziemi poznaliśmy sposoby dbania o przyrodę i negatywne skutki działania człowieka na nią. Zrobiliśmy plakat tematyczny, układaliśmy Domino w kształty w kolorach Ziemi, rozwiązywaliśmy matematyczne zadania i zrobiliśmy pracę plastyczną

      wych.Justyna Stangel

    • SKATEPARK ZAPRASZA!!!
     • SKATEPARK ZAPRASZA!!!

     • Mamy zaszczyt zaprosić na kolejne zawody dla młodzieży, które organizowane będą w dniu 11 maja 2024 r. na skateparku w Gniewie.

      Tegoroczne zawody są dla wyjątkowe, bowiem przypada 10-ta rocznica pierwszych majowych zawodów na skateparku i 50-ta rocznica budowy Zakładu Produkcji Kruszyw w Gniewie.

       W programie, podobnie jak w latach poprzednich, zawody w jeździe na deskorolce i hulajnodze oraz piknik z atrakcjami i poczęstunkiem dla całych rodzin.

      Mamy nadzieję, że pogoda jak zwykle dopisze 😉

      REGULAMIN  

      ZAWODÓW W JEŹDZIE NA DESKOROLCE I HULAJNODZE  

      ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE SKATEPARKU W GNIEWIE 

      MIEJSCE, DATA I NAZWA IMPREZY: 

      Nazwa: Inauguracja sezonu na skateparku 

      Miejsce: teren Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gniewie  

      Data: 11 maj 2024 r. (sobota) w godz. 14:00 – 18:00 

      ORGANIZATORZY:  

      Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie  

      Zakład Produkcji Kruszyw Leca Polska Sp. z o.o. 

      CEL IMPREZY:  

      Popularyzacja sportów ekstremalnych, aktywnego wypoczynku oraz integracja lokalnych  mieszkańców w duchu zdrowej rozrywki.  

      REGULAMIN: 

      1. Zawody rozgrywane będą w formie amatorskich zawodów na deskorolkach oraz hulajnogach  zwanych dalej „Zawodami”

      2. Zawody odbędą się w formie przejazdów. Sędziowie oceniają stopień trudności ewolucji, styl  oraz kreatywność. 

      3. W zależności od ilości zgłoszonych zawodników zawody w każdej kategorii mogą zostać  podzielone na część eliminacyjną i finał.  

      4. Sędziami w zawodach będą doświadczeni zawodnicy skateboardingu wcześniej wyznaczeni  przez Organizatora.  

      5. Zawody będą rozgrywane w godzinach podanych przez Organizatora.  

      6. Zgłoszenia zawodników odbywają się w dniu zawodów w wyznaczonym przez Organizatora  miejscu na terenie skateparku. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest  dostarczenie zgody rodzicielskiej na udział w wydarzeniu. 

      7. Organizator zaleca, by korzystający ze skateparku używali kasków ochronnych i ochraniaczy  kończyn.  

      8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenie ciała oraz  jakiekolwiek straty, kradzieże lub szkody w mieniu - startujących i gości - powstałe z  jakiejkolwiek przyczyny, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. 

      str. 1 

      9. W zawodach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych  środków odurzających. Jednocześnie zabrania się:  

      palenia tytoniu, wnoszenia alkoholu lub innych używek na teren zawodów,  wnoszenia przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla uczestników imprezy, chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdów i zeskoków,  

      wprowadzania psów,  

      zaśmiecania terenu skateparku.  

      10. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający  bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania postanowień Regulaminu, jak również  stosowania się do zaleceń Organizatora.  

      11. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy, jak również zawodników, może zostać  utrwalony na materiałach fotograficznych i filmowych.  

      12. Poprzez wpisanie się na listę uczestników zawodnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne użycie  ich wizerunku oraz danych osobowych w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych  związanych z wydarzeniem.  

      13. Po podpisaniu przez zawodnika listy startowej uznaje się, iż zawodnik zapoznał się z  regulaminem i zgadza się na jego warunki.  

      14. Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla zawodników za zajęcie 1-3 miejsca w  zawodach.  

      15. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.  16. Struktura zawodów uzależniona będzie od ilości zgłoszeń chętnych do startu w zawodach.  

      17. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe w trakcie zawodów wypadki i ich  skutki oraz za uszkodzenia sprzętu i zaginione rzeczy.  

      18. W sprawach nie objętych Regulaminem decydują Organizatorzy w porozumieniu z sędzią  zawodów.  

      19. Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas  obecności na torze i kierowanie się zasadą fair-play w trakcie zawodów.  

      20. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do zmian w programie imprezy.  

      21. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania zawodów

      Załączniki: 

      1. Wymiary tafli skateparku oraz rozmieszczenie elementów skateparku 

      2. Zgoda zawodnika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku 3. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

      str. 2 

      WYMIARY TAFLI SKATEPARKU ORAZ ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW SKATEPARKU 1. Minirampa + Bank Ramp 

      2. Poręcz 

      3. Grinbox 

      4. Funbox 

      5. Quarterpipe

      str. 3 

      Gniew, 11 maja 2024 r. 

      Imię i nazwisko zawodnika:  

      ……………………………………………………………………………………………..……….…… 

      Data urodzenia: 

      ……………………………………………………………………………………………..……….…… 

      ZGODA ZAWODNIKA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

      1. Ja niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym  oświadczeniu w celach marketingowych i organizacyjnych związanych z zawodami na skateparku w Gniewie (dalej  zwanych Zawodami) organizowanych w dniu 11 maja 2024 r. przez Zakład Produkcji Kruszyw Leca Polska Sp. z o.o.  w Gniewie oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie. 

      Czytelny podpis zawodnika: 

      ……………….…………………….....……….………… 

      2. Ja niżej podpisany/a, niniejszym udzielam Leca Polska Sp. z o.o., a także osobom fizycznym lub prawnym, z którymi  firma jest bądź będzie związana umową lub innego rodzaju stosunkiem prawnym, na czas nieokreślony zgody na  wykorzystywanie zdjęć oraz materiałów wideo zawierających mój wizerunek w ramach udziału w zawodach na  skateparku w dniu 11 maja 2024 r. Zgoda obejmuje publiczne udostępnianie, wykorzystanie, utrwalenie  i powielanie zdjęć oraz materiałów wideo z wizerunkiem za pośrednictwem dowolnego medium. Równocześnie  zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania zdjęć, także  w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych, oraz  do wszelkich roszczeń finansowych z tytułu publikacji wizerunków na dostępnych polach eksploatacji, w tym w  szczególności roszczeń związanych z komercyjnym wykorzystaniem wizerunku. 

      Czytelny podpis zawodnika: 

      ……………….…………………….....……….…………

      str. 4 

      Klauzula informacyjna  

      Kim jesteśmy? 

      Pani/Pana dane administrowane są przez Leca Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gniewie, ul, Krasickiego 9, 83-140  Gniew, KRS 0000668601, zwaną dalej Administratorem. 

      Jak można się z nami skontaktować? 

      listownie: ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew 

      e-mailem na adres: kontakt@kruszywagniew.pl 

      telefonicznie pod nr: 58 772 24 00 

      Jakie przysługują Pani/Panu prawa? 

      1. dostępu do danych, 

      2. ich poprawiania, 

      3. żądania ich usunięcia, 

      4. ograniczenia ich przetwarzania, 

      5. ich przenoszenia, 

      6. wniesienia sprzeciwu. 

      Co zrobić, jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi? Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych  Osobowych. 

      Po co nam Pani/Pana dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 

      Dane będą przetwarzane w celu polegającym na: 

      potwierdzenia Pani/Pana udziału w Zawodach na skateparku w dniu 11 maja 2024 r., przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, odbioru uzyskanej nagrody, a także w celach  marketingowych polegających na promocji Administratora oraz samego wydarzenia jakim jest organizacja  Zawodów, rozpowszechniania wizerunku zwycięzców w mediach, w tym społecznościowych przez czas  niezbędny dla organizacji Zawodów, a także realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,  jednak nie dłużej niż do chwili zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu w związku z prowadzoną działalnością  marketingową lub do czasu wycofania udzielonej zgody. 

      wykonaniu obowiązków związanych z organizacją i realizacją Zawodów przez czas niezbędny do  wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jednakże nie dłużej niż do  czasu upływu okresów przedawnienia wszelkich zobowiązań mogących wyniknąć z organizacji Zawodów. 

      Czy musi nam Pani/Pan podawać swoje dane? 

      Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe Pani/Pana uczestnictwo w  zawodach, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz odbiór przyznanej nagrody. 

      Na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane? 

      art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

      str. 5 

      przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w związku wyrażeniem  Pani/Pana zgody na przystąpienie do udziału w Zawodach, a także w zakresie, w jakim przetwarzamy dane  osobowe, w tym wizerunek Pani/Pana na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, 

      art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania przez  Administratora obowiązków prawnych, w szczególności związanych z rozliczeniami finansowymi i  podatkowymi, 

      art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes, którym jest prowadzenie marketingu polegającego  na organizacji i reklamowaniu Zawodów, mającego na celu także promocję marki Administratora, naszych  produktów i usług, prowadzenie działań wizerunkowych oraz wyłonienie zwycięzców oraz przekazanie  nagród zwycięzcom. 

      Komu przekażemy Pani/Pana dane?  

      1. spółkom należącym do grupy kapitałowej Saint-Gobain, 

      2. podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów prawa, 3. dostawcom narzędzi IT niezbędnych w procesie, 

      4. dostawcom hostingu, 

      5. instytucjom współpracującym przy organizacji Zawodów. 

      Czy dane będą transferowane poza EOG? 

      Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które  mają swoje siedziby również poza Europą, Pani/Pana dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski  Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez Administratora w tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do  krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych  osobowych. 

      W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych  zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej. 

      Czy będziemy stosowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji? 

      Nie będziemy stosować w stosunku do Pani/Pana mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

      Czy po przekazaniu nam danych może Pani/Pan wyrazić sprzeciw przeciwko ich przetwarzaniu? Tak. Może Pani/Pan to zrobić w sytuacji, kiedy dane przetwarzamy: 

      1. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia  Pani/Pana szczególną sytuacją.

      str. 6 

      Gniew, 11 maja 2024 r. 

      ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

      Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na: 

      1. przystąpienie mojej córki/syna ………………………..………………………………………………………….…………………… do  zawodów na skateparku w Gniewie (dalej zwanych Zawodami) organizowanych w dniu 11 maja 2024 r. przez  Zakład Produkcji Kruszyw Leca Polska Sp. z o.o. w Gniewie oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie;  jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem określającym zasady przeprowadzenia  Zawodów. 

      Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego): 

      …………………………………….……………….………… 

      Nadto, wyrażam zgodę na: 

      2. przetwarzanie danych osobowych mojej córki/syna w celach niezbędnych do organizacji zawodów na  skateparku w Gniewie (dalej zwanych Zawodami) organizowanych w dniu 11 maja 2024 r. przez Leca Polska Sp.  z o.o. oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie *1; 

      Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego): 

      …………………………………….……………….………… 

      3. przetwarzanie danych osobowych mojej córki/syna w celach marketingowych związanych z organizacją  zawodów na skateparku w Gniewie (dalej zwanych Zawodami) organizowanych w dniu 11 maja 2024 r. przez  Leca Polska Sp. z o.o. oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie polegających, m. in. na promocji  Zawodów oraz jego organizatorów, wskazania zwycięzców Zawodów oraz informacji o nich w mediach, w tym  społecznościowych; 

      Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego): 

      …………………………………….……………….………… 

      4. przetwarzanie danych osobowych mojej córki/syna, w postaci jej/jego wizerunku, w celach marketingowych  związanych z organizacją zawodów na skateparku w Gniewie (dalej zwanych Zawodami) organizowanych w dniu  11 maja 2024 r. przez Leca Polska Sp. z o.o. oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie polegających, m.  in. na promocji Zawodów oraz jego organizatora, wskazania zwycięzców Zawodów oraz informacji o nich w  mediach, w tym społecznościowych; 

      Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego): 

      …………………………………….……………….………… 

      *1 Udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do udziału Pani/Pana córki/syna w zawodach na skateparku  w dniu 11 maja 2024 r. Tak udzieloną zgodę może Pani/Pan wycofać w każdym momencie, jednak pozostanie to bez wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

      str. 7 

       

      Klauzula informacyjna  

      Kim jesteśmy? 

      Pani/Pana dane administrowane są przez Leca Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gniewie, ul, Krasickiego 9, 83-140  Gniew, KRS 0000668601, zwaną dalej Administratorem. 

      Jak można się z nami skontaktować? 

      listownie: ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew 

      e-mailem na adres: kontakt@kruszywagniew.pl 

      telefonicznie pod nr: 58 772 24 00 

      Jakie przysługują Pani/Panu prawa? 

      1. dostępu do danych, 

      2. ich poprawiania, 

      3. żądania ich usunięcia, 

      4. ograniczenia ich przetwarzania, 

      5. ich przenoszenia, 

      6. wniesienia sprzeciwu. 

      Co zrobić, jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi? Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych  Osobowych. 

      Po co nam Pani/Pana dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 

      Dane będą przetwarzane w celu polegającym na: 

      potwierdzenia udziału w zawodach na skateparku w dniu 11 maja 2024 r. Pani/Pana córki/syna,  przetwarzania danych osobowych córki/syna przez Administratora, odbioru uzyskanej nagrody, a także w  celach marketingowych polegających na promocji Administratora oraz samego wydarzenia jakim jest  organizacja Zawodów, rozpowszechniania wizerunku zwycięzców w mediach, w tym społecznościowych – przez czas niezbędny dla organizacji Zawodów, a także realizacji prawnie uzasadnionego interesu  Administratora, jednak nie dłużej niż do chwili zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu w związku z  prowadzoną działalnością marketingową lub do czasu wycofania udzielonej zgody. 

      wykonaniu obowiązków związanych z organizacją i realizacją Zawodów przez czas niezbędny do  wypełnienia wszystkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jednakże nie dłużej niż do  czasu upływu okresów przedawnienia wszelkich zobowiązań mogących wyniknąć z organizacji Zawodów. 

      Czy musi nam Pani/Pan podawać swoje dane? 

      Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe uczestnictwo Pani/Pana córki/syna  w zawodach, przetwarzanie danych osobowych córki/syna oraz odbiór przyznanej nagrody. 

      Na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane? 

      art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w związku wyrażeniem zgody  na przystąpienie do udziału w Zawodach Pani/Pana córki/syna, a także w zakresie, w jakim przetwarzamy  dane osobowe, w tym wizerunek Pani/Pana córki/syna na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,

      str. 8 

       

      art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania przez  Administratora obowiązków prawnych, w szczególności związanych z rozliczeniami finansowymi i  podatkowymi, 

      art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes, którym jest prowadzenie marketingu  polegającego na organizacji i reklamowaniu Zawodów, mającego na celu także promocję marki  Administratora, naszych produktów i usług, prowadzenie działań wizerunkowych oraz wyłonienie  zwycięzców oraz przekazanie nagród zwycięzcom. 

      Komu przekażemy Pani/Pana dane?  

      1. spółkom należącym do grupy kapitałowej Saint-Gobain, 

      2. podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów prawa, 3. dostawcom narzędzi IT niezbędnych w procesie, 

      4. dostawcom hostingu, 

      5. instytucjom współpracującym przy organizacji Zawodów. 

      Czy dane będą transferowane poza EOG? 

      Z uwagi na to, że Administrator posiadają powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które  mają swoje siedziby również poza Europą, Pani/Pana dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski  Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań marketingowych przez Administratora w  tym w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do  krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych  osobowych. 

      W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych  zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej. 

      Czy będziemy stosowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji? 

      Nie będziemy stosować w stosunku do Pani/Pana mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

      Czy po przekazaniu nam danych może Pani/Pan wyrazić sprzeciw przeciwko ich przetwarzaniu? Tak. Może Pani/Pan to zrobić w sytuacji, kiedy dane przetwarzamy: 

      - na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia  Pani/Pana szczególną sytuacją.

      str. 9 

       

    • DZIEŃ KSIĄŻKI
     • DZIEŃ KSIĄŻKI

     • „Kocham książkę, dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat, że odkrywa we mnie bogactwa, których nie przeczuwałem.”

      – Jarosław Iwaszkiewicz

       

      W dniu dzisiejszym uczniowie klas I-III obchodzili Dzień Książki. Każde z dzieci miało możliwość przyniesienia swojej ulubionej lektury i zaprezentowania jej swoim koleżankom i kolegom.

      Jakże ważne jest, aby mały czytelnik chętnie sięgał po książkę.

      Pozwala to rozwijać jego wyobraźnię i osobowość, poszerza zasób słownictwa oraz ma korzystny wpływ na logiczne myślenie i rozumowanie.

      Zachęcajmy swoje dzieci i uczniów do częstszego sięgania po lektury. W ten sposób otwieramy im okno na świat.

      Wychowawcy klas I-III

     • ,,Młodzież zapobiega pożarom"

     •  Dnia 19 kwietnia 2024 r. w Collegium Marianum w Pelplinie odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ,,Młodzież Zapobiega Pożarom".

      W turnieju wziął udział uczeń naszej szkoły Bartosz Słomski z klasy VII c.

      Bartek po napisaniu testu zakwalifikował się do finału gdzie po odpowiedziach ustnych zdobył II miejsce. Tak niewiele brakowało żeby dostać się na eliminacje wojewódzkie, ale jesteśmy bardzo dumni i gratulujemy miejsca na podium. W turnieju trzeba się wykazać ogromną wiedzą a Bartek poradził sobie znakomicie - brawo.

      Gratulujemy i dziękujemy.

    • Bajka profilaktyczna
     • Bajka profilaktyczna

     •  

      Dnia 18.04.2024r.dzieci z Opalenia i Pieniążkowa miały okazję przenieść się w świat bajki, bowiem gościliśmy aktorów z teatru ,,Maska”-Teatru Edukacji i Profilaktyki.

      Uczniowie mieli okazję zobaczyć przedstawienie ,,Złośliwości jej królewskiej mości”.

      Złośliwości jej królewskiej mości, to spektakl o zasadach dobrego wychowania.

      Szybkie tempo życia oraz internetowy świat sprawiają, że coraz rzadziej ze sobą rozmawiamy, nie interesujemy się swoimi emocjami, nie potrafimy bezinteresownie pomagać innym. Empatia jest nam obca. Nie doceniamy bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Dobre wychowanie to styl życia. Zasad dobrego wychowania trzeba się uczyć od najmłodszych lat.

      Królewna Alicja jest rozkapryszona i wiecznie niezadowolona. Od samego rana w pałacu słychać jej dąsy i pretensjonalny ton. Wielu poddanych zwraca się o pomoc do następczyni tronu, ale dziewczyna nie zna słowa „współczucie” i każdego odprawia z kwitkiem. Pewnego dnia Alicja sama jednak będzie potrzebować pomocy…Czy Alicja zrozumie, jaką wartość ma pomaganie? Kto odwiedzi pałac?

      Żywa reakcja dzieci świadczy o tym, że przeżywają cudowne chwile w bajkowym świecie.

      J.Megger - pedagog szkolny

    • II. Gminny Konkurs Piosenki Karaoke 2024
     • II. Gminny Konkurs Piosenki Karaoke 2024

     •  

      „Idź za rytmem serca”

      W środę (17.04.2024 r.) w Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Piasecznie odbył się Gminny Konkurs Piosenki Karaoke.

      Przedstawiciele szkół rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii III. zwyciężyła Martyna Kaczmarek z klasy 8a naszej szkoły.


      Udział w konkursie wzięły również: Zofia Markowska i Patrycja Czerska z klasy 3a. Dziewczęta godnie reprezentowały naszą szkołę.
      Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu!

      Marcelina Zapadka
      Katarzyna Firyn

     • Posadziliśmy wiele drzew

     • Piątek okazał się dla klas czwartych i piątych szczególnie pracowitym dniem. Dzięki panu Mariuszowi Toczek – leśniczemu z Leśnictwa Dębowo - uczniowie mieli okazję pierwszy raz w życiu posadzić w lesie drzewa.

      Ale zanim do tego doszło, musieli zmierzyć się z pokonaniem trasy Mała Karczma – Dębowo (pieszo), kierując się wskazówkami, które pan Mariusz poukrywał na trasie. Były to wskazówki wraz z pytaniami, które zostały dokładnie omówione po dotarciu na umówione miejsce.

      Samo sadzenie okazało się trudnym wyzwaniem. Uczniowie poznali różne techniki umieszczania drzewek w ziemi, a potem korzystając z jednego ze sposobów, rozpoczęli sadzenie. Odpowiednia głębokość, odległość, utwardzenie – o niczym nie można było zapomnieć. Na szczęście nie brakowało doświadczonych dorosłych, którzy podpowiadali, radzili i sprawdzali, czy praca przebiega prawidłowo.

      Po sadzeniu, które mocno wyczerpało uczniów, pozostała jeszcze droga powrotna, którą również pokonaliśmy pieszo. To był dzień pełen wrażeń, emocji, a także nowych wyzwań i doświadczeń.

      Przy okazji jeszcze raz bardzo dziękujemy panu Mariuszowi za zorganizowanie dla nas tego wyjątkowego dnia, za ciekawe opowieści i uświadomienie młodzieży, jak wielkie znaczenie dla nich, dla nas, dla naszej planety mają lasy.

      Fotorelacja: https://www.facebook.com/zespol.szkol.w.opaleniu/

       

      Ewa Gajewska

     • Posadziliśmy wiele drzew...- film

     • Piątek okazał się dla klas czwartych i piątych szczególnie pracowitym dniem. Dzięki panu Mariuszowi Toczek – leśniczemu z Leśnictwa Dębowo - uczniowie mieli okazję pierwszy raz w życiu posadzić w lesie drzewa.

    • Szkolny Konkurs Matematyczny klas 1-3
     • Szkolny Konkurs Matematyczny klas 1-3

     • We wtorek (26.03.2024 r.) odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny.
      Przystapili do niego przedstawiciele wszystkich klas 1-3 z Opalenia i Pieniążkowa.

      Eliminacje klasowe przeprowadzili wychowawcy.


      Konkurs polegał na samodzielnym rozwiązaniu testu umiejętności matematycznych, w podziale na kategorie wiekowe.

      W poniedziałek (15.04.2024 r.) zostały ogłoszone wyniki, a nagrody wręczyła Pani Dyrektor Katarzyna Zander.


      Laureaci „Szkolnego Konkursu Matematycznego”:

      Kategoria - klasa I
      I miejsce - Florian Arendt kl. Ic
      II miejsce - Karol Gajewski kl. Ib
      III miejsce - Maciej Kozłowski kl. Ia

      Kategoria - klasa II
      I miejsce - Wiktor Elert kl. IIb
      II miejsce - Błażej Arentewicz kl. IIa

      Kategoria - klasa III
      I miejsce - Miłosz Górski kl. IIIa
      II miejsce - Igor Antos kl. IIIb


      Gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach!

      Katarzyna Firyn

     • Kolejna pogadanka z KRUS-em

     • W czwartek, 11 kwietnia w Pieniążkowie odbyło się spotkanie z przedstawicielkami z KRUS-u, które mialo na celu uświadomienie dzieciom jakie zagrożenia mogą spotkać je w gospodarstwie rolnym.

      Dzieci obejrzały filmik a później odpowiadały na zadawane pytania.

    • Wizyta w teatrze - „Piotruś Pan”
     • Wizyta w teatrze - „Piotruś Pan”

     • W czwartek 11 kwietnia uczniowie klas I-IV odwiedzili Kwidzyńskie Centrum Kultury. Mieli okazję zobaczyć tam przedstawienie pt.: „Piotruś Pan” w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia.

      Sztuka opowiadała o przygodach psotnego chłopca o magicznych zdolnościach, który nie chciał dorosnąć. Mogliśmy zobaczyć jego dzieciństwo na wyspie Nibylandii.

      Wszyscy uczniowie żywo reagowali na pytania aktorów, nie było ani sekundy na nudę. Przedstawienie bardzo podobało się wszystkim. Padło nawet kilka pytań: „Kiedy znowu pojedziemy do teatru?”

      Wychowawcy i nauczyciele klas I-III