• Historia szkoły

    • Nasza szkoła istnieje już ponad 100 lat.

     Oprócz bogatej historii o której długo można by opowiadać, posiada swój hymn, czym nie różni się chyba od innych szkół. Śpiewamy go na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, a także przy każdej ważniejszej uroczystości szkolnej z okazji której organizujemy akademie i apele.

     Jeżeli są wśród Was tacy, którzy jeszcze nie znają naszego hymnu, to oto on:

     Hymn szkoły

     1. Lata i dzieje Ziemię kształtują,
     my kształtujemy dzieje.
     Czas nam należny trzeba wyrzeźbić
     kształtem codziennej nadziei.

     Refren:
     I to jest ważne
     co można sprawdzić
     myślą i wiedzą, dotykiem dłoni.
     Mapa otwarta – Polsko otwarta
     Niech pieśń nad tobą dzwoni.

     2. Nieprzetartymi dążmy ścieżkami
     wspólnie w gromadzie cały rok.
     Dzisiaj nauka, a jutro praca
     stańmy w szeregu – równaj krok.

     Refren:
     I to jest ważne …

     3. Symbole szkoły nie są nam obce,
     to nasza duma i chwała.
     Sztandar zielony z orłem w koronie,
     wieść o patronie niemała.

     Krótka historia naszej szkoły

     • 30.04.1945 r. Reaktywowano Szkołę Podstawową w Opaleniu po latach hitlerowskiej okupacji.
     • 01.11.1945 r. Utworzono Przedszkole.
     • 06.01.1949 r. Otwarto Bibliotekę Publiczną.
     • 22.07.1966 r. Otwarto Wiejski Dom Kultury w Opaleniu.
     • Przełom 1966/1967 r. Utworzono szkołę ośmioklasową.
     • 23.03.1968 r. Odsłonięto tablicę pamiątkową przed szkołą, poświęconą pamięci nauczycieli pomordowanych w 1939 roku.
     • 1974 r. Budowa boiska sportowego.
     • Marzec 1975 r. Rozpoczęto prace związane z dobudową skrzydła do istniejącego gmachu wybudowanego w 1903 roku.
     • 01.09.1975 r. Wprowadzono „Kodeks Ucznia”.
     • 23.08.1976 r. Oddano do użytku nowe skrzydło szkoły.
     • 28.05.1977 r. Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Opaleniu imienia Józefa Czyżewskiego.
     • 01.09.1999 r. Utworzono Zespół Szkół w Opaleniu – Szkoła Podstawowa im. Józefa Czyżewskiego i Gimnazjum.
     • 04.12.2003 r. Oddano w zarząd Zespołowi Szkół w Opaleniu Przedszkole w Opaleniu, znajdujące się przy ulicy ks. L. Warneckiego 15.
     • 01.09.2006 r. Oddano w zarząd Zespołowi Szkół w Opaleniu Świetlicę Wiejską, Korty Tenisowe, mieszczące się obok Świetlicy Wiejskiej znajdującej się przy ulicy J. Czyżewskiego 1 oraz Plac Zabaw znajdujący się przy ulicy ks. L. Warneckiego 15.
     • Grudzień 2006 r. Otwarcie nowo wybudowanej części szkoły wraz z halą sportową.
     • Sierpień 2008 r. Utworzono dwie filie Zespołu Szkół: w Rakowcu i Pieniążkowie.
     • Czerwiec 2009 r. Nadano imię Józefa Czyżewskiego Zespołowi Szkół w Opaleniu.
     • Sierpień 2009 r. Założono monitoring.