Kalendarz roku szkolnego

 

04.09.2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

M. Barnik,
B. Zabrocki

5-12.09.2017 r.

Wybory samorządów uczniowskich i ich opiekunów

Opiekunowie samorządów w roku szkolnym 2016/2017

07.09.2017 r.

Zebrania rodziców przedszkola i „0”

Wychowawcy przedszkola i „0”

14.09.2017 r.

Rada Pedagogiczna

Dyrektor

15.09.2017 r.

15.00 Pieniążkowo

16.30 Opalenie

Zebrania rodziców
(ogólne i w klasach)

Dyrektor, wychowawcy klas

październik 2017

Zajęcia otwarte dla rodziców- kl. „0”

 1. A.   Cichewicz

03.10.2017 r.

Ślubowanie
klas I SP Opalenie

E. Karsińska,
K. Zander

 

04.10.2017 r.

Ślubowanie klasy I SP

Pieniążkowo

M. Orzendowska

13.10.2017 r.

Akademia z okazji DEN

G. Łopatowska,
A. Dąbrowska,
J. Hofman,
M. Orzendowska
+ opiekunowie samorządów uczniowskich

16.10.2017 r.

Dzień papieski

Opalenie

 1. A.   Bogusz

17.10.2017 r.

Dzień papieski

Pieniążkowo

 1. B.   Watkowska

listopad 2017

Zajęcia otwarte dla rodziców- przedszkole

 1. A.   Pachota, M. Rulińska,
  M. Librecht,
  M. Koenig

listopad 2017

styczeń 2018

Próbny egzamin gimnazjalny

Wychowawcy klas
i nauczyciele przedmiotów

10.11.2017 r.

Święto Niepodległości

D.Jakubowska, W. Machlus,
B. Zabrocki

16.11.2017 r.

Wywiadówki śródokresowe

Wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów

30.11.2017 r.

Andrzejki

Kl. IV-VI SP i I-III G

Wychowawcy+ samorządy SP i G

grudzień 2017

Zajęcia otwarte dla rodziców klas I-III SP

E.Karsińska,
K. Zander,
M. Orzendowska
E. Barnik,

 1. B.   Bieniek,
  E. Głowala,
  E. Brodnicka

12.12.2017 r.

Koncert świąteczny

K. Firyn,
M. Orzendowska

do 18.12.2017 r.

Oceny przewidywane
i poinformowanie uczniów
i rodziców
o przewidywanych ocenach na
I półrocze

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas

18.12.2017 r.

Jasełka przedszkole Opalenie

p. A. Pachota, p. M. Rulińska

19.12.2017 r.

Jasełka przedszkole Pieniążkowo

M. Librecht,
M. Koenig

20.12.2017 r.

Jasełka kl. „0”

 1. A.   Cichewicz

22.12.2017 r.

Jasełka i wigilie klasowe

 1. E.    Karsińska,
  E. Gajewska,
  W. Smużyńska

23.12.2017 r.

-01.01.2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

——————————

do 17.01.2018 r.

Wystawianie ocen semestralnych

Nauczyciele przedmiotów

24.01.2018 r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

Dyrektor

25.01.2018 r.

Wywiadówki

Wychowawcy klas

29.01.2018 r.

-11.02.2018 r.

Ferie zimowe

————————–

22.01.2018 r.

Dzień Babci
i Dziadka przedszkole

 1. A.   Pachota, M. Rulińska,
  M. Librecht,
  M. Koenig

23.01.2018 r.

Dzień Babci
i Dziadka kl. „0”

 1. A.   Cichewicz

24.01.2018 r.

Dzień Babci
i Dziadka kl. I-III SP

 1. E.    Karsińska

K. Zander

M. Orzendowska

E. Barnik

B. Bieniek
E. Głowala

E. Brodnicka

12.02.2018 r.

Zabawa karnawałowa
kl. I-III SP

Wychowawcy klas

13.02.2018 r.

Zabawa karnawałowa przedszkole i „0”

Wychowawcy klas

13.02.2018 r.

Zabawa karnawałowa
kl. IV-VI SP i II-III G

Samorządy SP i G wychowawcy klas

marzec 2018

Rekolekcje wielkopostne

 1. A.   Bogusz,
  B. Watkowska

Wychowawcy klas

21.03.2018 r.

Powitanie wiosny

 1. E.    Karsińska

K. Zander

M. Orzendowska

E. Barnik

B. Bieniek
E. Głowala

E. Brodnicka

29.03.2018 r.

-03.04.2018 r.

Przerwa wielkanocna

——————————-

18-20.04.2018 r,

Egzamin gimnazjalny

Dyrektor, Komisje

01.05.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

—————————-

02.05.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

———————————

03.05.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

——————————

04.05.2018 r.

Święto Konstytucji
3 Maja

M. Librecht, M. Koenig, M. Wasielewska,
R. Nawrocka, J. Megger

do 11.05.2018 r.

Oceny przewidywane
i poinformowanie uczniów
i rodziców
o przewidywanych ocenach końcoworocznych

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas

22.05.2018 r.

Wywiadówki śródokresowe

Wychowawcy klas

23.05.2018 r.

Dzień Matki (przedszkole)

 1. A.   Pachota, M. Rulińska, M. Librecht,
  M. Koenig

24.05.2018 r.

Dzień Matki
(kl. „0”)

 1. A.   Cichewicz

25.05.2018 r.

Dzień Matki
(kl. I-III SP)

 1. E.    Karsińska, K. Zander,
  E. Barnik, B. Bieniek,
  E. Głowala

28.05.2018 r.

Dzień Patrona

K. Zander,
A. Dominikowska,
W. Czarnowska
- Rocławska, A. Bogusz,
M. Barnik, E. Głowala,
K. Dudzik- Gołyńska

29.05.2018 r.

Dzień Sportu

 1. B.   Bieniek, A. Dąbrowska,
  W. Czarnowska
  - Rocławska, M. Barnik,
  B. Zabrocki

30.05.2018 r.

Dzień Dziecka

Rada Rodziców, Dyrekcja, nauczyciele

31.05.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

—————————–

01.06.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

——————————-

Do 11.06. 2018 r.

Wystawianie ocen końcoworocznych

Nauczyciele przedmiotów

15.06.2018 r.

Bal klas III G

Rodzice klas III G
i wychowawcy klas

18.06.2018 r.

Rada klasyfikacyjna

Dyrektor

21.06.2018 r.

Pożegnanie klas III G

 1. C.    Jakubowska, E. Gajewska, M. Wasielewska,
  A. Dąbrowska

22.06.2018 r.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Opiekunowie SU, M. Barnik, B. Zabrocki

22.06.2018 r.

Rada podsumowująca

Dyrektor