Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

03.09.2018

Rozpoczęcie roku szkolnego

Pieniążkowo

08:00 – Msza Św. w kościele parafialnym w Pieniążkowie

09:00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Pieniążkowie

Opalenie

09:00 – Msza Św. w kościele parafialnym w Opaleniu

10:00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Opaleniu

M. Barnik, B. Zabrocki, T. Cejer

05 – 12.09.2018

Wybory samorządów uczniowskich i ich opiekunów

Opiekunowie samorządów

11.09.2018

Zebrania rodziców przedszkola i „0”

Wychowawcy przedszkola i „0”

12.09.2018

Rada Pedagogiczna – Plan nadzoru pedagogicznego

Dyrektor

13.09.2018

15.00 Pieniążkowo

16.30 Opalenie

Zebrania rodziców (ogólne i w klasach)

Dyrektor, wychowawcy klas

październik 2018

Zajęcia otwarte dla rodziców- kl. „0”

M. Koenig, B. Bieniek

03.10.2018

Ślubowanie klas I SP Opalenie

A. Cichewicz

04.10.2018 -15:30

Rada Pedagogiczna

Dyrektor Szkoły

12.10.2018 – 9:00

Akademia z okazji DEN

A. Bettin, W. Czarnowska – Rocławska, , E. Gajewska, A. Kopp – Ostrowska, opiekunowie samorządów uczniowskich

16.10.2018

Dzień papieski

Opalenie:
9:00 Msza Święta
10:00 Akademia

Pieniążkowo:
11:00 Akademia

A. Bogusz, B. Watkowska

02.11.2018

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

listopad 2018

Zajęcia otwarte dla rodziców – przedszkole

E. Dziadzio, M. Rulińska, M. Librecht, M. Koenig

08.11.2018

Święto Niepodległości

D.Jakubowska, W. Machlus, B. Zabrocki

14.11.2018

Wywiadówki śródokresowe

Wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów

21 – 23 listopad 2018

Próbny egzamin ósmoklasisty

Wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów

23.11.2018

Zajęcia otwarte dla rodziców – przedszkole – grupa A

Ewelina Dziadzio

26 – 28 listopad 2018

Próbny egzamin gimnazjalny

Wychowawca klasy i nauczyciele przedmiotów

29.11.2018

Andrzejki

Wychowawcy, samorządy

grudzień 2018

Zajęcia otwarte dla rodziców klas I-III SP

A. Cichewicz, K. Dudzik – Gołyńska, K. Zander, M. Orzendowska, E. Barnik

04.12.2018 - godz. 15:00

Szkoleniowa RP „Cyberprzemoc”

11.12.2018

Koncert świąteczny

godz. 16:00 - sala gimnastyczna w Opaleniu

K. Firyn, M. Orzendowska

do 20.12.2018

Oceny przewidywane i poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach na I półrocze

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas

19.12.2018

Jasełka przedszkole Opalenie i Pieniążkowo (razem z klasą “0”)

E. Dziadzio, M. Rulińska, M. Librecht, M. Koenig

20.12.2018

Jasełka kl. „0” – Opalenie

B. Bieniek

21.12.2018

Jasełka i wigilie klasowe

G. Łopatowska, W. Machlus, M. Kotowska

21.12.2018

Jasełka i wigilia – przedszkole – grupa A

Ewelina Dziadzio

23.12.2018  - 01.01.2019

Zimowa przerwa świąteczna

do 18.01.2019

Wystawianie ocen semestralnych

Nauczyciele przedmiotów

21.01.2019

Dzień Babci i Dziadka – przedszkole – grupa A

Ewelina Dziadzio

22.01.2019

Dzień Babci i Dziadka – przedszkole Opalenie i Pieniążkowo (łącznie z kl. “0”)

E. Dziadzio, M. Rulińska, M. Librecht, M. Koenig

23.01.2019

Dzień Babci i Dziadka kl. „0” – Opalenie

B. Bieniek

24.01.2019

Dzień Babci i Dziadka kl. I-III SP

A. Cichewicz, K. Dudzik – Gołyńska, K. Zander, M. Orzendowska, E. Barnik

25.01.2019

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

Dyrektor

28.01.2019

Wywiadówki

Wychowawcy klas

29.01.2019

Bal karnawałowy w przedszkolu w Opaleniu – grupa A i B oraz „0″.

07.02.2019

Zabawa karnawałowa I SP i GM

Wychowawcy klas i samorządy

08.02.2019

Zabawa karnawałowa przedszkole i „0” w Pieniążkowie.

Wychowawcy klas

11 – 24.02.2019

Ferie zimowe

12.03.2019

Rada pedagogiczna szkoleniowa

21.03.2019

Powitanie wiosny

A. Cichewicz, K. Dudzik – Gołyńska, K. Zander, M. Orzendowska, E. Barnik

1-3 kwietnia 2019

Rekolekcje wielkopostne

A. Bogusz, B. Watkowska, wychowawcy klas

8 kwietnia 2019

Rada Pedagogiczna

10 – 12.04.2019

Egzamin gimnazjalny

Dyrektor, komisje egzaminacyjne

15 – 17.04.2019

Egzamin ósmoklasisty

Dyrektor, komisje egzaminacyjne

18 – 23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

30.04.2019

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

R. Ostrowska – Kumor, M. Wasielewska, M. Orzendowska, W. Smużyńska

01.05.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.05.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

do 07.05.2019

Oceny przewidywane – poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas

08.05.2019

Wywiadówki śródokresowe

Wychowawcy klas

22.05.2019

Dzień Matki – przedszkole Opalenie i Pieniążkowo (łącznie z klasą “0”)

E. Dziadzio, M. Rulińska, M. Librecht, M. Koenig

23.05.2019

Dzień Matki  - kl. „0” Opalenie

B. Bieniek

24.05.2019

Dzień Matki – kl. I-III SP

A. Cichewicz, K. Dudzik – Gołyńska, K. Zander, M. Orzendowska, E. Barnik

24.05.2019

Dzień Matki – przedszkole – grupa A

Ewelina Dziadzio

28.05.2019

Dzień Patrona

A. Cichewicz, K. Dudzik – Gołyńska, K. Zander, M. Orzendowska, E. Barnik, E.Głowala, J. Meger, R. Nawrocka, D. Małolepsza

31.05.2019

Dzień Dziecka i Dzień sportu

T. Cejer, B. Zabrocki, M. Barnik, W. Czarnowska – Rocławska, A. Dąbrowska, Rada Rodziców, dyrekcja, nauczyciele

do 07.06. 2019

Wystawianie ocen końcoworocznych

Nauczyciele przedmiotów

11.06.2019 – 12:30

Rada klasyfikacyjna i podsumowująca rok szkolny

Dyrektor

14.06.2019

Bal klasy III G i VIII SP

Rodzice klas III GM i wychowawcy klas

18.06.2019

Pożegnanie klas VIII c

Dominikowska Anna

18.06.2019 – 16:00

Pożegnanie klas VIIIa i VIIIb SP i III GM

Machlus Wioleta, Watkowska Bożena, Bogusz Agnieszka, Ostrowska – Kumor Romana,  Jakubowska Dorota

19.06.2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

  • 8:30 – Uroczysty apel w Pieniążkowie (wszyscy uczniowie, łącznie z przedszkolem)
  • 9:30 – Msza Św. w Pieniążkowie
  • 9:00 – Msza Św. w Opaleniu (do klasy 1 SP)
  • 10:00 – Uroczysty apel na boisku szkolnym w Opaleniu dla wszystkich dzieci (łącznie z przedszkolami)

20.06 – 31.08.2019

Ferie letnie

27.08.2019 – 9:00

Rada Pedagogiczna