Grono pedagogiczne

Religia

 • mgr Agnieszka Bogusz
 • mgr Bożena Watkowska
 • ks. Waldemar Opłatkowski

Język polski

 • mgr Ewa Gajewska
 • mgr Romana Ostrowska – Kumor
 • mgr Ewa Brodnicka
 • mgr Dorota Jakubowska
 • mgr Waleria Smużyńska
 • mgr Barbara Vogler

Język niemiecki

 • mgr Aneta Dąbrowska

Język angielski

 • mgr Daria Warych
 • mgr Agnieszka Kopp Ostrowska
 • mgr Tetyana Smirnova

Matematyka

 • mgr Joanna Hofman
 • mgr Gabriela Łopatowska
 • mgr Anna Dominikowska

Historia

 • mgr Mirosław Narloch
 • mgr Dorota Jakubowska
 • mgr Małgorzata Kotowska

Wiedza o społeczeństwie

 • mgr Mirosław Narloch

Geografia

 • mgr Tomasz Gładkowski

Biologia

 • mgr Jacek Bieniek

Chemia

 • dr Marta Wasielewska

Przyroda

 • mgr Ewa Karsińska
 • mgr Anna Cichewicz
 • mgr inż. Krzysztof Markowski

Fizyka

 • mgr Anna Dominikowska

Technika

 • mgr Katarzyna Zander
 • mgr Agnieszka Bogusz

Informatyka i zajęcia komputerowe

 • mgr Joanna Hofman
 • mgr inż. Krzysztof Markowski
 • mgr Katarzyna Zander
 • mgr Agnieszka Bogusz

Plastyka

 • mgr Katarzyna Firyn
 • mgr Małgorzata Orzendowska

Muzyka

 • mgr Katarzyna Firyn

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Wiesław Pepliński

Wychowanie fizyczne

 • mgr Tomasz Cejer
 • mgr Aneta Dąbrowska
 • mgr Bartosz Zabrocki
 • mgr Wioleta Rocławska

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Ewa Karsińska
 • mgr Katarzyna Firyn
 • mgr Małgorzata Kotowska
 • mgr Anna Cichewicz
 • mgr Małgorzata Orzendowska
 • mgr Gabriela Łopatowska
 • mgr Beata Bieniek
 • mgr Waleria Smużyńska
 • mgr Ewa Brodnicka

Klasa „0”

 • mgr Marta Bartoszewska
 • mgr Dorota Małolepsza

Przedszkole

 • mgr Malwina Jankowska – Dejna
 • mgr Barbara Vogler

Świetlica szkolna

 • mgr Wioleta Rocławska

Pedagog

 • mgr Renata Nawrocka – Gimnazjum
 • mgr Justyna Megger – Szkoła Podstawowa

Terapia pedagogiczna

 • mgr Renata Nawrocka
 • mgr Justyna Megger
 • mgr Anna Cichewicz
 • mgr Marta Bartoszewska

Wychowanie do życia w rodzinie

 • mgr inż. Krzysztof Markowski

Bibliotekarz

 • mgr Justyna Megger
 • mgr Waleria Smużyńska
Skip to content