Godziny pracy

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.00 – 15.00

7.00 – 15.00

7.00 – 15.00

7.00 – 15.00

7.00 – 15.00

GODZINY PRACY DYREKTORA

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.50-10.35

8.55-9.40

8.00-15.00

8.55-10.35

8.55-15.00

11.50-15.00

11.50-12.35

13.30-15.00

GODZINY PRACY WICEDYREKTORA P.KATARZYNY FIRYN

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12.45-15.00

8.55-9.40

8.00-15.00

12.45-15.00

9.50-15.00

12.45-15.00

GODZINY PRACY WICEDYREKTORA P.KRZYSZTOFA MARKOWSKIEGO

Poniedziałek Opalenie

Wtorek Pieniążkowo

Środa Opalenie

Czwartek Pieniążkowo

Piątek Pieniążkowo

8.00-12.35

10.20-15.00

8.00-11.35

12.20-15.00

9.25-11.05

13.15-14.00

GODZINY PRACY PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 13.00

8.00-10.30 (dni w których będzie w Pieniążkowie)

9.30-14.30

 

W szkole w Pieniążkowie psycholog będzie w niżej wymienione dni : 19.09.2016, 10.10.2016, 31.10.2016, 14.11.2016, 28.11.2016, 12.12.2016, 09.01.2017, 30.01.2017 w godz. od 10.45 – 13.00.

GODZINY PRACY LOGOPEDY

Poniedziałek

Wtorek

Środa Pieniążkowo

Czwartek

Piątek

—-

7.30-9.30

8.15-12.15

9.30-12.30

12.00-13.00

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek Pieniążkowo

10.45-12.145

10.45-12.145

10.45-12.145

10.45-12.145

11.05-12.05

14.10-15.10

GODZINY PRACY PEDAGOGA GIMNAZJUM

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10.15-11.35

8.00-10.35

8.00-11.35

11.50-12.35

8.00-8.45

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ OPALENIE

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.45-10.45

7.45-10.45

7.45-10.45

7.45-10.45

7.45-10.45

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PIENIĄŻKOWO

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.20-10.20

9.20-11.20

———

—–

8.30-8.25

13.10-14.15

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11.00-16.00

11.00-16.00

11.00-16.00

11.00-16.00

Skip to content