Cyberprzemoc i hejt-pogadanka z policjantem

Dnia16 maja odbyło się w naszej szkole spotkanie klas VI-VIII  z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Tczewie z panią młodszą aspirant Wioletą Maras-Dudyńską

Celem spotkania było przedstawienie i uświadomienie uczniom zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z funkcjonowaniem dzieci i młodzieży we współczesnym świecie.

Prelekcja dotyczyła między innymi takich tematów jak: bezpieczeństwo na drodze, cyberprzemoc i hejt  w internecie, odpowiednie zachowanie  w miejscach użyteczności publicznej, czyny karalne i wynikające z nich konsekwencje w tym odpowiedzialność karna za postepowanie wbrew przepisom.

Pani policjantka opowiadała też o coraz częściej pojawiającej się agresji wśród dzieci i młodzieży. Uświadomiła uczniom, że nieodpowiednie zachowanie może być przyczyną wszczęcia postępowania w Sądzie Rodzinnym.

Uczniowie przysłuchiwali się prelekcji w skupieniu i z wielkim zainteresowaniem.

Zespół Szkół w Opaleniu dziękuje Komendzie Powiatowej Policji w Tczewie oraz pani aspirant Wiolecie za bardzo ciekawy wykład.

Aneta Dąbrowska, Ewa Gajewska, Katarzyna Firyn

 

Skip to content