SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

 

Nauczyciele Matematyki zapraszają uczniów klas V – VI do udziału w Szkolnym Turnieju Matematycznym „ Jeden z dziesięciu”.

Cele konkursu:

  • popularyzacja wiedzy matematycznej,

  • rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów,

  • stwarzanie uczniom okazji do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych na tle innych uczestników.

Regulamin konkursu:

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas V – VI Zespołu Szkół w Opaleniu. Zgłoszenia kandydatów do udziału w konkursie przyjmowane będą do dnia 30 listopada 2022r. przez panie: Annę Dominikowską, Joannę Hofman i Gabrielę Łopatowską. Do konkursu może zgłosić się każdy uczeń z klas V – VI z Opalenia i Pieniążkowa chcący sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności matematyczne.

Konkurs wzorowany będzie na konkursie telewizyjnym „Jeden z dziesięciu”.

Zawodnicy odpowiadać będą na pytania dotyczące wiadomości matematycznych z zakresu wiedzy zdobytej w szkole.

Osobą prowadzącą konkurs będzie nauczyciel matematyki, który odczytuje pytania z kartoników.

Dwie osoby (uczniowie) pomogą przy konkursie – jedna będzie zbierać szanse, a druga zajmie się odliczaniem czasu.

Odbędą się III etapy konkursu.

I ETAP konkursu odbędzie się 08.12.2022r.

Uczniowie w I etapie będą mieli do rozwiązania test z wiedzy matematycznej. Na podstawie wyników testu zostanie wyłonionych 10 osób z klas 5 – 6, którzy uzyskali najwyższe wyniki. Uczniowie ci zostaną zakwalifikowani do II etapu.

II ETAP i III ETAP konkursu odbędzie się dnia 15.12.2022 r. w szkole w Opaleniu.

Uczestnicy w II etapie będą odpowiadać na pytania zadawane przez nauczyciela. Kolejność uczestników odpowiadających na pytania w pierwszej rundzie wyłoniona zostanie w drodze losowania. Zawodnicy będą mieli przydzielone stoliki, każdy ze swoim numerem, wizytówką oraz otrzymają trzy szanse, które oznaczone będą paskami przy ich stolikach. Na udzielenie odpowiedzi będą mieli 5 sekund. Błędna odpowiedź lub jej brak spowoduje utratę jednej szansy. Utrata trzech szans kończy grę danego ucznia. Do III etapu zakwalifikowanych będzie trzech uczniów, którzy zachowali przynajmniej jedną szansę. W III etapie uczestnicy konkursu otrzymają dodatkowe trzy szanse. Zwycięzcą zostanie osoba, która najdłużej utrzyma swoje szanse.

Zachęcamy do udziału w konkursie, czekamy na zgłoszenia uczestników.

Nauczyciele matematyki

Skip to content