Test trzecioklasisty

Uczniowie klas trzecich przed zakończeniem

I etapu nauczania w dniach 9-11.05.2022r. pisali test przygotowany przez Wydawnictwo WSiP sprawdzający ich wiedzę, którą nabyli w ostatnich trzech lat nauki.

Test zawierał zadania z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej, przyrodniczej, plastycznej i muzycznej.

GRATULACJE !!!

Skip to content