Warsztaty profilaktyczne dla klas II-III

Dnia 22.03.2022r.zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne : ,,Przyjazna zabawa to dobra sprawa” w klasach drugich i trzecich w Opaleniu i Pieniążkowie. Każda z klas uczyła się rozwiązywać konflikty bez użycia agresji, bawiąc się przy tym wyśmienicie.

Warsztaty profilaktyczne miały na celu uświadomienie dzieciom, czym jest agresja, co ją wywołuje, a także do jakich konsekwencji może nas ona doprowadzić. Prowadzone przez psychologa zajęcia pomogły kształtować prawidłowy system wartości oraz uczyły pozytywnego nastawienia do siebie i otoczenia. Ukazały również, jak radzić sobie w sytuacjach stresowych oraz niebezpiecznych, a także w jaki sposób unikać niepotrzebnych konfliktów. Po spotkaniu dzieci lepiej umieją nazywać i kontrolować swoje emocje. Trafniej też potrafią rozróżniać zachowania dobre od złych i wiedzą, jak zareagować, kiedy są świadkami przemocy.

Justyna Megger-pedagog szkolny.

Skip to content