Nauczanie zdalne

729x308Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W Zespole Szkół w Opaleniu nauczanie zdalne dla klas I-VIII odbywać się będzie w dnia 20-22.12.2021r. oraz 03-05.01.2022r.

Przedszkola i klasy 0 pracują bez zmian.

Dzień 7 stycznia 2022r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły NR 39/2021 z dnia 20.09.2021r.

W tym dniu odbywać się będą jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu. Stosowny wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły.

Skip to content