MODELE BUDOWY ATOMÓW PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH

Chętni uczniowie klas siódmych wykorzystując wiedzę z lekcji chemii wykonali przestrzenne modele budowy atomów pierwiastków chemicznych.
W zależności od pierwiastka, modele różniły się liczbą powłok elektronowych jak i zawartością na nich elektronów. Wszystko było jednak zgodne z układem okresowym. W ten sposób powstał np. model atomu: tlenu, berylu, magnezu, siarki i inne. Wszyscy uczniowie którzy wykonali modele zostali nagrodzeni ocenami celującymi z chemii.
Nauczyciel chemii Irena Kozłowska
Skip to content