UWAGA – PILNE !!!

  Przypominamy rodzicom o konieczności złożenia dokumentu potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka w terminie do 07.04.2021r.

Preferowany sposób przekazania dokumentu to wysłanie go na adres sekretariat@zsopalenie.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Niezłożenie w/w dokumentu jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych do oddziału.

Załączniki:

potwierdzenie woli, przedszkole i kl. 0

potwierdzenie woli kl.1

Skip to content