UWAGA !!! POWRÓT KLAS I-III DO NAUCZANIA STACJONARNEGO !!!

Dyrektor szkoły informuje, że 18 stycznia 2021r. klasy I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Przedszkola i świetlice pracują bez zmian. Klasy IV-VIII – nauczanie zdalne.

W związku z powyższym przypomina się o przestrzeganiu obostrzeń opracowanych przez MEiN, GIS i MZ obowiązujących na terenie szkoły.

1. Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych.

2. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki, rękawiczki.

3. Ograniczyć wejścia rodziców i innych osób na teren szkoły.

4. Obserwować niepokojące objawy u ucznia i natychmiast zgłaszać do rodzica i sekretariatu.

5. Zachować dystans i ograniczać gromadzenie się uczniów (wyznaczone zostały sale lekcyjne, korytarze, żeby klasy podczas przerw się ze sobą nie kontaktowały).

6. Ustalony został harmonogram wychodzenia poszczególnych klas na obiady.

7. Przestrzegać częstego mycia rąk, ochrony przed kaszlem i kichaniem.

8. Uczeń nie przynosi żadnych zabawek i zbędnych przedmiotów do szkoły.

9. Wietrzenie sal i korytarzy.

10. Zaleca się częste korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu.

Konsultacje dla klas ósmych rozpoczną się od 25 stycznia 2021r.

Dyrektor szkoły Katarzyna Zander

DOWOZY OD 18.01.2021R.

Autobus nr 1                                      Autobus nr 2

6.40 Gniew                                          6.40 Gniew

6.50 Piaseczno                                    6.55 Jaźwiska

7.00 Tymawa                                       7.00 Opalenie – Mała Karczma

7.05 Jelenica – Milanowo                    7.10 Ostrowite

7.10 Aplinki                                          7.15 Półwieś

7.15 Widlice                                          7.20 Dąbrówka

7.20 Opalenie                                       7.25 Kolonia Ostrowicka

7.25 Pilcki                                              7.26 Stary Młyn

7.35 Wyręby                                          7.40 Opalenie

7.40 Rakowiec                                       7.55 Dąbrówka

7.45 Aplinki – Opalenie                        8.00 Kolonia Ostrowicka – Pieniążkowo

——                                                      8.05 Ostrowite

——                                                      8.15 Bochlin

Dzieci dojeżdżające obowiązkowo muszą mieć w autobusie maseczki i najlepiej rękawiczki.

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi proszę liczyć się z kilkuminutowym opóźnieniem autobusu.

Skip to content