MY PIERWSZOKLASIŚCI… PRZYRZEKAMY

   W podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszoklasiści w pięknych biretach, ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Uroczystość odbyła się 7 października w obecności zgromadzonych gości oraz rodziców pierwszoklasistów.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar Szkoły oraz Pasowanie na Uczniów, którego dokonała Dyrektor Szkoły pani Katarzyna Zander. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona Uczniów Zespołu Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz miłych upominków od zgromadzonych gości. Ciepłe i miłe słowa skierowała do pierwszoklasistów, obecna na uroczystości Z-ca Burmistrza pani Joanna Kamińska, Przewodnicząca Rady Rodziców- pani Hanna Małkowska oraz Proboszcz Parafii W Opaleniu – ks. Waldemar Opłatkowski, który pochwalił umiejętności najmłodszych uczniów i życzył Im samych miłych chwil w szkole. Słodkie niespodzianki od Rodziców osłodziły stresujące chwile pierwszoklasistów a specjalne dedykacje od koleżanek i kolegów z klas IIIA były miłym zaskoczeniem, za co z całego serca DZIĘKUJEMY!!!

Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki. Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, którzy także uczestniczyli w uroczystości. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci społeczności szkolnej.

EG

Skip to content