Ustalenia Rady Rodziców na rok szkolny 2020/21

11 września 2020 roku odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców, podczas którego został w drodze głosowania wybrany zarząd Rady :

  • przewodnicząca Rady Rodziców – Sylwia Rajkowska kom. 883784453
  • zastępca przewodniczącej RR – Kamila Pułaska kom. 781038070
  • sekretarz RR – Joanna Czyżewska kom. 661113747
  • skarbnik RR – Hanna Małkowska kom. 691120216

Następnie zostały podjęte decyzje :

  • komitet w wysokości 10 zł za pierwsze i drugie dziecko chodzące do przedszkola lub szkoły w Opaleniu i Pieniążkowie (każde kolejne dziecko zostaje zwolnione) – jest to jednorazowa wpłata na cały rok, która zostaje przeznaczona na zorganizowanie Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci i dlatego apelujemy o jej dokonanie (proszę wpłacać do swoich skarbników klasowych, a oni przekażą do sekretariatu lub bezpośrednio do skarbnika RR),
  • jeśli tylko będzie taka możliwość to będziemy brać udział w kiermaszach świątecznych, szkolnym koncercie kolęd oraz zabawie karnawałowej,
  • część posiadanych środków finansowych RR zostanie przekazana na bieżące potrzeby przedszkola i szkoły, które ujawniły się po pojawieniu się COVID-19 (będzie to wspólny wraz ze szkołą zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych z części pieniędzy przeznaczonych na zeszłoroczny Dzień Dziecka, który niestety nie mógł się odbyć).

To czy uda się nam zorganizować jakąkolwiek imprezę jest uzależnione od obecnej i ciągle zmieniającej się sytuacji związanej z COVID-19. Dlatego w miarę możliwości na bieżąco będziemy prowadzić kalendarz imprez i ustaleń z nimi związanych.

Skip to content