SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

Sytuacja związana z pandemią jest wyzwaniem, ale także ważną próbą dla każdego z nas. Mając na uwadze trudności wynikające z konieczności przystosowania się do obecnych warunków oraz przeorganizowania życia szkolnego i pozaszkolnego informujemy, że każda zainteresowana osoba może skorzystać z konsultacji ze szkolnymi pedagogami i psychologiem.

Najłatwiejszą formą kontaktu pozostaje nadal dziennik elektroniczny.

Na wszystkich uczniów czeka również oferta zajęć i spotkań w zespole „BIBLIOTEKA” na szkolnej platformie edukacyjnej Teams.

Uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej jak również wszystkich chętnych zapraszamy do spotkań w zespole „ŚWIETLICA

Skip to content