Odkrywaj historie – konkursy

2020-04-15-konkurs2

Czas kwarantanny to doskonały okres, aby poznać bliżej skarby przeszłości znajdujące się w naszej okolicy. Serdecznie zapraszamy do udziału w trzech konkursach organizowanych przez Grodzisko w Sopocie dla różnych grup wiekowych. Ich celem jest kreatywne i twórcze ujęcie lokalnej tradycji, jakimi są przekazy (np. bajki, legendy, anegdoty) dotyczące historycznych i archeologicznych elementów krajobrazu kulturowego (np. zamki, grodziska, cmentarzyska, skarby). Pozwolą one również na uruchomienie i wzmocnienie formy przekazu międzypokoleniowego oraz pamięci społecznej.

Aby dobrze wykonać zadania konkursowe będzie trzeba zapoznać się z lokalnymi elementami materialnego i niematerialnego dziedzictwa np. porozmawiać z przedstawicielami starszego pokolenia. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego z dziadkami i sąsiadami, poszukiwań informacji w książkach, w rodzinnych albumach oraz Internecie, a następnie przedstawienia poznanych historii w formie rysunkowej, komiksowej oraz literackiej!

Tematy konkursów:

Konkurs plastyczny „Skarby mojej okolicy”.
Dzieci (klasy 0-3)
Technika dowolna.

Konkurs plastyczny na krótka formę komiksową „Przekazy o miejscach historycznych z mojej okolicy”.
Dzieci i Młodzież (klasy 4-8)
Technika dowolna.

Konkurs na krótką formę literacką i/lub plastyczną (np. komiks) „Skarby pamięci”*.
Młodzież (13-18 lat)

*) Celem jest tworzenie prac w oparciu o narracje lokalne zebrane wśród starszych członków rodziny ( i nie tylko) dotyczących miejsc, miejscowości bądź wydarzeń historycznych.
Technika prac plastycznych jest dowolna.

**) Najciekawsze prace plastyczne zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane po kwarantannie na wystawie w Grodzisku w Sopocie, zaś formy literackie będą udostępnione w mediach społecznościowych sopockiego oddziału Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Nagrodami dla zwycięzców jest udział w dowolnie wybranych przez nich zajęciach organizowanych przez Grodzisko w Sopocie.

Prace w formie elektronicznej prosimy przesyłać do 17 maja 2020 na adresy mailowe grodziskosopot@archeologia.pl i k.czonstke@archeologia.pl

Zadania można wykonywać indywidualnie lub w grupie rówieśniczej. W przypadku grupy (jeśli dzieci nie są rodzeństwem) zalecamy kontakt drogą elektroniczną, przez różne komunikatory. Przypominamy o zakazie zgromadzeń przekraczającym 2 osoby! Jednocześnie prosimy, aby zespoły biorące udział w konkursach nie przekraczały 4 osób, a kontakt następował tylko za pośrednictwem telefonu lub Internetu.

Informacje znajdą również na profilu Facebook Grodziska w Sopocie.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1285377921653030/

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Z wyrazami szacunku


Karolina Czonstke
Adiunkt
Grodzisko w Sopocie
Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
ul. J. Haffnera 63
81-715 Sopot
tel. (58) 340-66-00
www.archeologia.pl

 

Skip to content