Komunikat MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 26 kwietnia 2020 roku wszystkie szkoły pozostaną nadal zamknięte. Po wiosennej przerwie świątecznej szkoła będzie prowadzić w dalszym ciągu zajęcia w ramach zdalnego nauczania, zgodnie ze szkolnym planem lekcji.

Egzamin ósmoklasistów kończący szkołę podstawową zostaje przełożony. Zgodnie z informacją MEN odbędzie się najwcześniej w czerwcu. O konkretnych terminach MEN poinformuje co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminu.

Materiały

 

Skip to content