Działania profilaktyczne w 2019 roku.

Zespół Szkół w Opaleniu podjął szereg działań profilaktycznych w minionym roku, między innymi zostały przeprowadzone trzy rekomendowane programy profilaktyczne:

1.,,Cukierki”- program wczesnej profilaktyki uzależnień, przemocy i rozwijania umiejętności życiowych uczniów.

2.,,Domowi Detektywi”- opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczenie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

3.,,Szkolna Interwencja Profilaktyczna”- ograniczenie używek przez uczniów oraz poprawa ich funkcjonowania w szkole.

Uczniowie uczestniczyli w siedmiu projekcjach filmowych – ,,Dobre kino z dawką wiedzy” oraz,,Akademia Bezpieczeństwa”- są to projekty wspierające działania szkół w ramach szkolnych programów profilaktycznych. Podczas seansu uczniowie spotykają się z ekspertami (policja, psycholog, pedagog), omawiają zagadnienia uzależnień, przemocy, bezpieczeństwa w szkole.

Realizowany był również program antytytoniowej edukacji zdrowotnej- ,,Bieg po zdrowie”. Prowadzone były liczne pogadanki z policjantem (dzielnicowym), pedagogami, psychologiem na temat skutków stosowania przemocy fizycznej i psychicznej.

Obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu.

Szkoła przystąpiła do kampanii profilaktyczno- edukacyjnej- ,,Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”. W ramach kampanii nauczyciele przeprowadzili zajęcia z uczniami i rodzicami. Pedagog szkolny zrobił szkolenie na Radzie Pedagogicznej dotyczące autorytetów.

Najmłodsi nasi podopieczni mogli zobaczyć spektakl profilaktyczny o zasadach dobrego wychowania w wykonaniu aktorów teatru ,,Maska”.

Mieliśmy przyjemność gościć dr Macieja Dębskiego- socjologa z Fundacji Dbam o Mój Zasięg, który przeprowadził wykład dla rodziców i nauczycieli dotyczący Fonoholizmu (nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych).

Pedagodzy, psycholog oraz wychowawcy przeprowadzili zajęcia dotyczące: integracji klasowej i rozwoju grupy, doskonalenia komunikacji, budowania zaufania itp.

Samorząd Uczniowski pod opieką swoich opiekunów prowadził szereg akcji dotyczących: życzliwości, umiejętności rozwiązywania konfliktów, bezpiecznego korzystania z Internetu, empatii, radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Justyna Megger- pedagog szkolny.

Skip to content