Styczniowy apel porządkowy Podsumowanie półrocznej pracy Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski ZS w Opaleniu w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 zrealizował wiele przedsięwzięć, a wszelkie działania i podejmowane wysiłki miały i mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych.

O wszystkich planach SU uczniowie są informowani na comiesięcznych apelach porządkowych. O tym, co zostało zrobione można przeczytać również na szkolnej stronie internetowej, gdzie zamieszczonych jest też wiele zdjęć potwierdzających naszą działalność. SU systematycznie przygotowuje gazetki tematyczne oraz gazetki związane z przeprowadzanymi w szkole akcjami miesiąca.

W drugim tygodniu września odbyły się wybory do trójek lasowych, w trzecim tygodniu września wybrano Samorząd Uczniowski w składzie: Wiktoria Balewska – przewodnicząca, Dominika Chojnacka – zastępca, Aleksandra Skrzynecka , Zuzanna Splitt – sekretarz, Marta Splitt- skarbnik.

Tegorocznym opiekunem Samorządu Uczniowskiego została p. Dorota Jakubowska i p. Ewa Gajewska.

Zebrania zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywały się w miarę potrzeb. Omawiano na nich sprawy bieżące.

We wrześniu, poza wyborami samorządu i wyborem opiekunów,

 • ustalono roczny plan pracy, który został zamieszczony na szkolnej stronie internetowej,

 • przypomniano uczniom ich prawa i obowiązki,

 • przeprowadzono akcję „Sprzątania świata”,

 • zorganizowano Dzień Chłopaka połączony z Dniem Krawata i Muszki.

W październiku:

 • przygotowano gazetkę okolicznościową z życzeniami dla wszystkich pracowników szkoły z okazji DEN,

 • zorganizowano Światowy Dzień Uśmiechu,

 • promowano zasady kulturalnego zachowania – akcja „Kulturalny uczeń”

 • przeprowadzono akcję sprzątania cmentarzy,

 • zorganizowano Dzień Spódnicy,

 • zaopiniowano zmiany w regulaminie oceniania i wystawiania ocen z zachowania

 • włączono się w akcję „Pomoc hospicjum dziecięcemu”

W listopadzie:

 • Przeprowadzono akcję „Śniadanie daje moc”,

 • zorganizowano dyskotekę andrzejkową z wróżbami i występem tanecznym,

 • włączono się do akcji „Góra grosza”,

 • zorganizowano akcję „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”,

 • zorganizowano Dzień Pluszowego Misia

W grudniu:

 • zorganizowano dzień mikołajkowej czapki i świątecznych gadżetów,

 • przygotowano dekoracje świąteczne na szkolnych korytarzach,

 • przeprowadzono akcję „Bądź życzliwy na co dzień” – poczta pozdrowień i życzliwości,

 • w związku z miesiącem życzliwości zorganizowano dla uczniów upominki -antystresowe zabawki

 • włączono się w akcję zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska w Tczewie

SU przedstawił również zasady bezpiecznego zachowania podczas ferii , w ramach akcji miesiąca – „Bezpieczne ferie zimowe” oraz zapowiedział, że piątek jest dniem piżamowym w naszej szkole. Zachęcał do tego, aby w ten ostatni dzień przed feriami uczniowie przyszli do szkoły w piżamach.

Dziękujemy wszystkim uczniom, że tak chętnie włączają się w organizowane przez nas przedsięwzięcia oraz dziękujemy wszystkim wychowawcom, za to że pomagają w realizacji wszystkich planów. Szczególne podziękowania składamy p. Wioli Machlus i p. Agnieszce Bettin, które zajmują się organizowanymi w szkole zbiórkami oraz p. Justynie Megger, która postarała się o dofinansowanie naszej akcji miesiąca związanej z życzliwością. Dziękujemy również dyrekcji za to, że za każdym razem popiera nasze propozycje i plany.

Bawcie się dobrze podczas ferii i odpoczywajcie. Bądźcie mądrzy. Za chwilę mamy wolne od szkoły, ale nie od myślenia.

Dziękujemy Wam za całe pierwsze półrocze.

Opiekunowie SU

Ewa Gajewska

Dorota Jakubowska

Skip to content