Kody dostępu do e-dziennika

Dane dostępowe do e-dziennika w klasach 1a i 1b znajdują się u wychowawców klas i dodatkowo będą rozdawane na pierwszej wywiadówce.

Zapomniane dane dostępowe można odzyskać zgłaszając się do sekretariatu szkoły lub do gabinetu wicedyrektorów.

Kody rodziców są wydawane wyłącznie rodzicom lub po dostarczeniu przez dziecko pisemnego upoważnienia, wypisanego przez rodzica.