LISTY DZIECI Z PODZIAŁEM NA GRUPY WIEKOWE DO PRZEDSZKOLA I KLASY „0”

Szanowni Rodzice!

Informujemy, iż w dniach od 19 – 28.08.2019 r. na tablicy ogłoszeń w sekretariacie szkoły zostaną wywieszone listy dzieci z podziałem na grupy wiekowe do przedszkola i klasy „0”.