IV Gminny Konkurs Matematyczno – Techniczny

 

9 maja 2019 r. w Zespole Szkół w Opaleniu odbył się IV Gminny Konkurs Matematyczno – Techniczny, którego celem było: pobudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych i technicznych oraz motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Uczestników konkursu oraz ich opiekunów powitała dyrektor Zespołu Szkół w Opaleniu pani Ewa Karsińska. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów z klas piątych i szóstych szkół podstawowych naszej gminy: SP nr1 w Gniewie, SP w Polskim Gronowie, PSP SPSK w Tymawie oraz ZS w Opaleniu. W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali indywidualnie zadania matematyczne w formie testu. Druga część konkursu to zespołowa praca techniczna, która polegała na wykonaniu herbu miasta Gniew według podanej instrukcji. Oceniano: zgodność pracy z projektem, estetykę wykonania, organizację stanowiska pracy oraz umiejętność pracy w zespole. W skład komisji weszli nauczyciele matematyki i techniki z poszczególnych szkół podstawowych gminy Gniew.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

W konkursie indywidualnym:

I miejsce – Michał Listewnik – Zespół Szkół w Opaleniu,

II miejsce – Fabian Gołyński – SP nr 1 w Gniewie,

III miejsce – Marta Krzyżanowska – SP nr 1 w Gniewie.

W konkursie zespołowym:

I miejsce – Zespół Szkół w Opaleniu,

II miejsce – SP nr 1 w Gniewie,

III miejsce – PSP SPSK w Tymawie

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez p. dyrektor Zespołu Szkół w Opaleniu .

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy uczniom oraz ich opiekunom za udział w konkursie.

Organizatorzy