Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

7 maja 2019 r. odbyły się w Zespole Szkół w Opaleniu Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej BRD organizowany był w dwóch grupach rywalizacyjnych:grupa I – uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat (rocznikowo), grupa II – pozostali uczniowie. Organizatorem imprezy w bieżącym roku szkolnym był Zespół Szkół w Opaleniu.Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

W turnieju wzięły udział: grupa 1 -czteroosobowa drużyna ze szkoły podstawowej w Opaleniu. Grupa 2- trzyosobowe drużyny z Gniewu, Polskiego Gronowa, Gogolewa i Opalenia.

 

Uczestnicy turnieju rozwiązywali testy z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz skrzyżowań w sumie 35 pytań. Uczniowie na rozwiązanie testów mieli 45 minut.

Uczestników oraz ich opiekunów powitała Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Opaleniu- Ewa Karsińska życząc uczestnikom najlepszych wyników.

W rezultacie klasyfikacja przedstawia się następująco:

Grupa I

  • I miejsce – SP Opalenie

Grupa II

  • I miejsce – SP nr 1 Gniew

Największą ilość punktów indywidualnie uzyskał:

Filip Lubiński- SP Opalenie

Po zakończonych testach uczestnicy mieli możliwość obejrzenia pokazu udzielania pierwszej pomocy. Gratulujemy drużynom którzy zajęli I miejsca i życzymy powodzenia na etapie powiatowym!


Agnieszka Bogusz

Katarzyna Zander