Wywiadówki

W środę 08.05.2019 r. odbędą się zebrania rodziców:

  • PIENIĄŻKOWO – godz. 15:00 – zebranie ogólne, a następnie spotkania z wychowawcami klas;
  • OPALENIE – godz. 15:00 – zebrania z wychowawcami klas.