Dzień Bezpiecznego Internetu

Dziękujemy bardzo wszystkim klasom za wzięcie udziału w konkursie pt.”Bezpieczni w sieci”. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w sieci i korzystania z Internetu. Plakaty nad którymi pracowały zespoły klasowe zostały wykonane estetycznie, pomysłowo i z użyciem różnych technik plastycznych. Wyróżniono 4 najciekawsze prace, które zostaną wynagrodzone kwotą finansową: – kl.Va, Vb, VIb, VIIa. Organizatorzy

K.Zander

R.Nawrocka

Organizatorzy dziękują sponsorom za przekazanie środków finansowych na potrzeby konkursu: Radzie Rodziców ZS Opalenie, Przedsiąbiorstwu Wielobranżowemu ROLMAG w Opaleniu oraz firmie Gerlicher z Opalenia.