REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ – ZAKOŃCZENIE I ETAPU REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W Zespole Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu zakończył się pierwszy etap rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej.

Dnia 2 kwietnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w sekretariacie szkoły wywieszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych do naszej placówki na rok szkolny 2019/2020.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do klasy I szkoły podstawowej proszeni są o wypełnienie POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA i dostarczenie go do sekretariatu szkoły do dnia 9 kwietnia 2019 r.

Pobierz: