Organizatorzy Ferii zimowych w Opaleniu składają serdeczne podziękowania:

Organizatorzy Ferii zimowych w Opaleniu składają serdeczne podziękowania:

- Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych- Gniew,

-Prezesowi Banku Spółdzielczego w Gniewie, P. Sławomirowi Urban

- Zarządowi Rolls- Royce Poland w Gniewie

- Zarządowi Mikrostyk w Gniewie

- Radzie Rodziców przy Zespole Szkól w Opaleniu

za dofinansowanie Ferii zimowych organizowanych w Świetlicy Wiejskiej w Opaleniu.

 

Więcej zdjęć pod adresem: www.facebook.com