JESTEM POLAKIEM

Dnia 21 listopada 2018r. w przedszkolu w Pieniążkowie odbyły się zajęcia otwarte grupy 0
z udziałem rodziców o tematyce patriotycznej „Jestem Polakiem”. Celem zajęć było kształtowanie u dzieci przynależności narodowej i postawy patriotycznej.
Dziękujemy wszystkim rodzicom za przybycie na nasze zajęcia.

M. Koenig