Decyzje podjęte podczas zebrań Rady Rodziców

We wrześniu tego roku odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców, podczas którego został w drodze głosowania wybrany zarząd Rady :

  • przewodnicząca Rady Rodziców – Sylwia Rajkowska
  • zastępca przewodniczącej RR – Kamila Pułaska
  • sekretarz RR – Joanna Czyżewska
  • skarbnik RR – Hanna Małkowska

Następnie zostały podjęte decyzje :

  • komitet w wysokości 10 zł za pierwsze i drugie dziecko chodzące do przedszkola lub szkoły w Opaleniu i Pieniążkowie (każde kolejne dziecko zostaje zwolnione) – jest to jednorazowa wpłata na cały rok, która zostaje przeznaczona na zorganizowanie Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci i dlatego apelujemy o jej dokonanie (najpóźniej w styczniu musimy podjąć decyzję dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty, w lutym wpłacić zaliczkę, natomiast zaraz po Dniu Dziecka dokonać końcową tranzakcję).
  • kolejny rok bierzemy udział w kiermaszach świątecznych, których celem jest pozyskanie funduszy na wspomniany już Dzień Dziecka – prosimy o upieczenie ciast na tę okoliczność (blachy powinny być czytelnie i trwale podpisane).
  • w tym roku nie będziemy przygotowywać żadnych dekoracji świątecznych na sprzedaż i aby móc przygotować kiermasz świąteczny w Gniewie oraz koncert kolęd, który odbędzie się 11 grudnia w naszej szkole, każda klasa ze swojego klasowego komitetu przekazuje jednorazową wpłatę w wysokości 20 zł do końca listopada (pieniądze można przekazać do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do skarbnika RR)
  • w tym roku organizujemy zabawę sylwestrową, koszt to 250 zł od pary (zapisy prowadzi przewodnicząca RR Sylwia Rajkowska 883784453, pieniądze należy wpłacać do 5 grudnia) – poszukujemy chętnych do obsługi w kuchni oraz na sali (w sumie 5 osób), cena wynagrodzenia do uzgodnienia. Grupę przygotowującą jedzenie oraz strojącą salę już mamy, potrzebujemy tylko chętnych do pomocy przy posprzątaniu po zabawie.

kiermasz w Gniewie – jeszcze dokładnie nie znamy daty kiermaszu w Gniewie, ale najprawdopodobniej będzie to 9 grudnia (niedziela). Zgłosiło się już kilka chętnych mam, które upieką ciasta na tę okoliczność. Niestety jest ich nadal za mało i dlatego prosimy, aby brakujące ciasta upiekły mamy dzieci z Pieniążkowa. Zgodnie z listą uzyskaną z sekretariatu w Pieniążkowie mamy 7 klas (licząc grupy przedszkolne, zerówkę oraz szkołę podstawową). Żeby uniknąć niepotrzebnych sporów informujemy, że mamy z Opalenia pieką ciasta na koncert kolęd oraz na sylwestra. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt do skarbnika RR Hanna Małkowska 691120216.

koncert kolęd i sylwester – również w tym roku prosimy o wsparcie przy zorganizowaniu – listę potrzebnych produktów na sylwestra oraz osób piekących ciasto na koncert kolęd prowadzi sekretarz RR Joanna Czyżewska 661113747.