Wywiadówki śródkokresowe

Zapraszamy na wywiadówki śródokresowe (w klasach) w dn. 14.11.2018 r. o godz.

  • 15:00 do Pieniążkowa,
  • 15:30 do Opalenia.

UWAGA! Ze względu na nieobecność wychowawcy zebranie rodziców uczniów klasy 8b odbędzie się w późniejszym terminie!