Projekt „Dziecko – najlepsza inwestycja”

Pomimo tego, że projekt „Dziecko – najlepsza inwestycja” zakończył się w ubiegłym roku szkolnym, chciałybyśmy krótko podsumować to przedsięwzięcie. Uczniowie uczęszczający na zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego otrzymali międzynarodowe certyfikaty i zaświadczenia na początku roku szkolnego 2018/2019. Zostały one wręczone przez panią Dyrektor Ewę Karsińską. W zajęciach językowych brali udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Wszystkie zajęcia kończyły się egzaminem zewnętrznym, w przypadku języka angielskiego egzaminem pisemnym, na języku niemieckim pisemnym i ustnym. Gratulujemy wszystkim uczniom wytrwałości i wyników na egzaminach.
A. Bettin, A. Kopp Ostrowska, K. Dudzik-Gołyńska