KONKURS „KOMPUTEROWA MAGIA ŚWIĄT”

bozenarodzenie

  1. Zasady uczestnictwa w konkursie:

Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I-III SP z Opalenia i Pieniążkowa.

 

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych.

I kategoria- klasy I SP

II kategoria- klasa II SP

III kategoria- klasy III SP

 

3. Konkurs polegał będzie na wykonaniu kartki o tematyce bożonarodzeniowej w dowolnym edytorze grafiki ( np. Paint) i przesłaniu jej pocztą elektroniczną na adres: zsopalenieinfo@gmail.com

W mailu należy podać imię i nazwisko autora oraz klasę. Prace anonimowe nie będą podlegać ocenie.

Każdy uczestnik wysyła tylko jedną pracę konkursową.

 

4. Ocenie podlegać będą:

-Samodzielność wykonanej pracy

-Pomysłowość

-Wykorzystanie zasobów komputerowych

-Zgodność z tematem konkursu

 

5. Konkurs trwa od 07 listopada 2018 r. do 01grudnia  2018 r.

 

6. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi 6 grudnia 2018 r.

 

7. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na korytarzu szkolnym.

 

Organizatorzy:

Zespół informatyczno- matematyczno-techniczno- przyrodniczy