Sztandar ZS Opalenie

Dnia 25 września 2018r. poczet  sztandarowy:  Maciek Chmielewski, Małgorzata  Cezak i Wiktoria Orzechowska ze sztandarem naszej szkoły uczestniczyli w uroczystej mszy św. w Gniewie w intencji mieszkańców ziemi gniewskiej  z okazji 721 rocznicy Nadania Praw Miejskich.

K. Zander