Dowozy w dn. 03.09.2018

Pieniążkowo

autobus nr 4
Rakowiec 7:30 (przy sklepie) – Mała Karczma 7:35 – St. Młyn 7:40 – Kol. Ostrowicka 7:43 – Pieniążkowo (przy szkole) 7:46
Ostrowite 7:50 – Pieniążkowo (przy kościele) 8:00

bus
Dąbrówka 7:30 – Półwieś – 7:40 – Pieniążkowo (przy szkole) 7:45 – Pieniążkowo (pod Bochlinem ) – Pieniążkowo (przy kościele) 8:00

Opalenie

autobus nr 5
Gniew 7:50 – Nicponia 7:55 – Tymawa – 8:00 – Jelenica 8:05 – Milanowo ok. 8:10 – Opalenie ok. 8:15 – Opalenie przy szkole ok. 8:20

Opalenie przy szkole 8:25 – Rakowiec (przy sklepie) ok. 8:35 – Wyręby ok. 8:45 – Gniewko 8:50 – Opalenie (9:00)

autobus nr 4

Pieniążkowo 8:10 – Ostrowite 8:15 – Półwieś 8:20 – Kol. Ostrowicka 8:25 – Dąbrówka 8:30 – St. Młyn 8:35 – Mała Karczma 8:40- Opalenie (przy szkole) 8:45
Opalenie 8:45 – Widlice 8:50 – Opalenie

bus
Piaseczno 8:10 – Jeleń (przy remizie strażackiej) 8:15 – Jeleń (przystanek Latocha) 8:20 – Opalenie 8:30

Opalenie 8:35 – Jaźwiska – 8:40- Opalenie 8:50

 

Odwozy będą odbywały się zaraz po inauguracji roku szkolnego tak w Pieniążkowie jak i w Opaleniu.