Zakończenie rekrutacji w przedszkolu i oddziale „0″

Zespół Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu informuje, że zakończyła się rekrutacja do przedszkola i oddziału „0″.

W wyniku postępowania rekrutacyjnego  zakwalifikowano wszystkich kandydatów do przedszkola i oddziału „0″ na rok szkolny 2018/2019.

Jednocześnie prosi się rodziców kandydatów o złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego rozpoczęcie nauki dziecka w roku szkolnym 2018/2019 w dniach 21.03.2018 do 28.03.2018 r w sekretariacie szkoły. Nie złożenie oświadczenia we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem kandydata z listy uczniów przyjętych.

Oświadczenie – przedszkole

Oświadczenie- oddział „0″