Wyniki rekrutacji do klasy I SP.

Zespół Szkół im. Józefa Czyżewskiego w Opaleniu informuje, że zakończyła się rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej.

W wyniku postępowania rekrutacyjnego wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani do rozpoczęcia nauki w klasie I SP.

Jednocześnie prosi się rodziców kandydatów o złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego rozpoczęcie nauki dziecka w roku szkolnym 2018/2019 w dniach 21.03.2018 do 28.03.2018 r w sekretariacie szkoły. Nie złożenie oświadczenia we wskazanym terminie będzie skutkowało wykreśleniem kandydata z listy uczniów przyjętych.

Wzór oświadczenie