ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE 5.12.2017 GODZ.16.00

Rada Rodziców zaprasza na zebranie we wtorek 5 grudnia na godzinę 16.00. Tematem zebrania będą zbliżające się kiermasze świąteczne oraz szkolny koncert kolęd.

W czwartek 7 grudnia zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy przy przygotowywaniu dekoracji świątecznych przeznaczonych na sprzedaż podczas świątecznych kiermaszy. Prace będą wykonywane w sali w budynku OSP Opalenie.

Te osoby z Opalenia, które zdeklarowały się upiec ciasto na kiermasz świąteczny do Gniewu proszone są o dostarczenie ich w sobotę do przewodniczącej Sylwii Rajkowskiej (883784453).

Na szkolny koncert kolęd każda grupa przedszkolna z obu przedszkoli oraz klasa z obu szkół jest zobowiązana dostarczyć jedną blachę ciasta do kuchni szkolnej w Opaleniu do godziny 14.00. Prosimy o czytelne podpisanie blach. Po koncercie będzie możliwość odebrania blachy. Wszystkie nie odebrane blachy będą do odbioru w środę w szkolnej kuchni.

Wszystkie dekoracje świąteczne można przynieść na zebranie. Na zebraniu również będzie możliwość wpłacenia skarbnikowi składek na RR.

Przypominamy,że zgodnie z ustaleniami podjętymi na ostatnim zebraniu zebrania będą się odbywały w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 16.00.

Telefony do kontaktu:

przewodnicząca Sylwia Rajkowska 883784453

sekretarz Joanna Czyżewska 661113747

skarbnik Hanna Małkowska 691120216