Uwaga Konkurs!

imagesCAA20TIW

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego

„Moja ulubiona książka z biblioteki szkolnej”

Cel  Konkursu:

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci,

- pobudzanie wyobraźni i fantazji małego czytelnika,

- prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej,

- propagowanie literatury dla dzieci .

Tematyka -Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie za pomocą pracy plastycznej przygód bohatera ze swojej ulubionej książeczki.

Zasady uczestnictwa w Konkursie:

1. Konkurs skierowany jest do dzieci z klas I-VI I  SP w Opaleniu

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych:  I-III oraz IV-VII.

3. Prace powinny spełniać następujące kryteria:  maksymalny format: A-3- technika dowolna.

4. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą:  imię, nazwisko i wiek autora,  tytuł pracy i tytuł książki, której praca dotyczy.

5. Ocenie podlegać będą:

zgodność z tematyką konkursu,

- ciekawy pomysł, oryginalność,

- samodzielność wykonania,

- walory artystyczne,

- estetyka wykonania.

Termin i miejsce  składania prac: prace należy składać do dnia  04 grudnia 2017 r. w  bibliotece szkolnej lub u wychowawców klas.

Wyniki i Nagrody:

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 15 grudnia 2017.

 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

3. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie  w  bibliotece szkolnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Organizator: J. Megger