Zajęcia otwarte dla rodziców klasy „0”

Dnia 09 października 2017 roku dzieci klasy „0” gościły na zajęciach swoich rodziców.

Dzieci zaprezentowały swoje znajomości na temat „barw jesieni”, dzielnie też głoskowały i wyszukiwały literę „A”.  Wspólnie z rodzicami wykonały prace plastyczne na temat „Jesień w parku”.

Dziękuję rodzicom za obecność na zajęciach oraz ogromne zaangażowanie we wspólną pracę z ich pociechami.

Anna Cichewicz