INFORMACJA OD RADY RODZICÓW

logo_RR-332x361

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu, informujemy iż jak co roku jest zbierana jednorazowa bezzwrotna składka na Radę Rodziców w wysokości 10 zł. Składką objęte jest pierwsze i drugie dziecko, każde kolejne dziecko jest z niej zwolnione. Składka dotyczy uczniów Zespołu Szkół jak również wszystkie dzieci z zerówki i przedszkola w Opaleniu oraz Pieniążkowie. Te pieniądze zostaną przeznaczone na zorganizowanie Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci. Pieniądze proszę wpłacać do skarbnika swojej klasy. Natomiast skarbnicy klasowi proszeni są o wpłacanie zebranych pieniędzy do skarbnika Rady Rodziców (P. Hanna Małkowska) podczas zebrań.

Zarząd Rady Rodziców