Dowozy szkolne 4 września

PIENIĄŻKOWO

autobus nr 1

Rakowiec 7.30( przy sklepie) – Mała Karczma ok.7. 35- St. Młyn ok.7.40- Kol. Ostrowicka ok.7.43 – Pieniążkowo( przy szkole) ok.7.46
Ostrowite ok.7.50 – Pieniążkowo (przy kościele) ok. 8.00

bus

Dąbrówka 7.30 – Półwieś – ok.7.40 – Pieniążkowo(przy szkole) ok.7.45- Pieniążkowo( pod Bochlinem ) – Pieniążkowo (przy kościele) ok. 8.00

OPALENIE

autobus nr 2

Gniew 7.50 – Nicponia 7.55 – Tymawa -ok.8.00 – Jelenica ok. 8.05 – Milanowo ok.8.10 – Opalenie ok.8.15 – Opalenie przy szkole ok.8.20

Opalenie przy szkole 8.25 – Rakowiec( przy sklepie) ok.8.35 – Wyręby ok.8.45 – Gniewko ok. 8.50 – Opalenie ok.(9.00)

autobus nr 1

Pieniążkowo ok.8.10 – Ostrowite ok.8.15 – Półwieś ok.8.20 – Kol. Ostrowicka ok.8.25 – Dąbrówka ok.8.30 – St. Młyn ok. 8.35 – Mała Karczma ok.8.40- Opalenie ( przy szkole) ok. 8.45
Opalenie 8.45 – Widlice ok.8.50 – Opalenie

bus

Piaseczno 8.10 – Jeleń ( przy remizie strażackiej) 8.15 – Jeleń ( przystanek Latocha) ok. 8.20 – Opalenie ok. 8.30

Opalenie 8.35 – Jaźwiska – ok.8.40- Opalenie ok. 8.50