Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej- nauczanie języka polskiego i historii na poziomie gimnazjum: „Z literaturą przez wieki”

W roku szkolnym 2016/17 w klasie IA gimnazjum od września zaczęłam realizować innowację pedagogiczną- nauczanie języka polskiego i historii na poziomie gimnazjum: „Z literaturą przez wieki”. Podstawą do napisania innowacji stała się chęć rozbudzenia w uczniach pozytywnej motywacji i zrozumienia potrzeby pogłębiania wiedzy z zakresu języka polskiego i historii. Okres gimnazjum jest momentem, w którym młody człowiek orientuje się w wydarzeniach kulturalnych i historycznych Europy, i świata. Zatem innowacja ta miała wyzwolić u młodych ludzi chęć do poszukiwań i samorozwoju. Tematyka innowacji zgodna jest z programem nauczania języka polskiego i historii w klasach I-III gimnazjum, dodatkowo wzbogaciłam ją o filmy. Ponadto uwzględniłam różne zainteresowania i pomysły własne uczniów. Zrealizowałam podczas zajęć w ramach innowacji:

Blok I- W kręgu kultury starożytnej:

1.Filozofia starożytnej Grecji i Rzymu.

2.Mity.

3.Teatr i dramat antycznej Grecji- „Antygona” Sofoklesa.

4.Literatura starożytnej Grecji- frag. „Iliady” i „Odysei” Homera.

Blok II- Kultura średniowiecza:

1.Kultura rycerska.

2.Wzorce osobowe epoki średniowiecza.

3.Sztuka romańska i gotycka.

W klasie drugiej gimnazjum zajęcia z innowacji rozpocznę od omówienia obrazu rycerza w literaturze. Młodzież wzięła również udział w konkursach historycznych: „Konkurs wiedzy o Gniewie”, „Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich” w ramach pogłębienia informacji z historii. Także podczas trzydniowej wycieczki do Poznania młodzież pogłębiła wiedzę z zakresu kształtowania się państwowości polskiej oraz mogła porównać na przykładzie zwiedzanych kościołów, zamków styl romański z gotyckim.

Myślę, że rozbudziłam wśród uczniów literackie i historyczne zainteresowania, pogłębiłam najważniejsze fakty związane z historią i literaturą starożytności oraz średniowiecza, ukazałam różnorodność i niezwykłość każdej z epok, motywowałam ich do pracy w zespole, rozwijaniu wyobraźni i inwencji twórczej, budowałam z nimi więzi emocjonalne, rozwijałam wrażliwość estetyczną, wyobraźnię i aktywność twórczą moich wychowanków.

Zainteresowania uczniów zajęciami oraz ich aktywność upewniła mnie, że innowacja ma sens: utrwala zdobytą wiedzę oraz wyzwala wśród uczniów ich kreatywność, poczucie piękna.

Dorota Jakubowska