Rekrutacja do przedszkola

Uwaga!!!

Informujemy Rodziców, że od 30.03.17 do 14.04.17 r.
TRWA REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszej placówki na rok szkolny 2017/18 prosimy o pobranie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
wypełnienie i dostarczenie do naszej placówki.

Wnioski o przyjęcie dziecka można pobrać
ze strony internetowej Zespołu Szkół w Opaleniu,
a także w sekretariacie szkoły od 30 marca 2017 r.
w godz. 8.00 -15.00

Po zebraniu wypełnionych czytelnie wniosków nastąpi wstępna kwalifikacja do grup przedszkolnych w Opaleniu i Pieniążkowie.

W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola będzie większa niż liczba miejsc, którymi dysponuje przedszkole zbierze się komisja kwalifikacyjna, która zadecyduje o przyjęciu  dziecka lub umieszczeniu na tzw. liście rezerwowej zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 59)

Ostateczny termin zwrotu wypełnionych wniosków upływa 14 kwietnia 2017


SZANOWNI RODZICE !!
WAŻNE !!!

Z dniem 01 września 2017 r. dzieci w wieku 6 lat (z rocznika 2011), są zobowiązani odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.