Zajęcia w ramach projektu „Dziecko najlepsza inwestycja”

logo-dziecko-najlepsza-inwestycja

W ramach projektu „Dziecko najlepsza inwestycja”realizowane są zajęcia z gimnazjalistami – „Trening postaw kluczowych na rynku pracy”

Kompetencje kluczowe, w tym kompetencje niezbędne na rynku pracy, to połączenie wiedzy, umiejętności oraz postaw warunkujących sukces na kolejnych etapach edukacyjnych oraz w życiu zawodowym i prywatnym. Posiadanie szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych pomaga w samorealizacji, rozwoju osobistym i aktywności obywatelskiej, ułatwia przystosowywanie się do nieustannych zmian zachodzących we współczesnym świecie, sprzyja integracji społecznej i zatrudnieniu.

Do kompetencji kluczowych, które ćwiczone są na zajęciach, należą: kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, kompetencje w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości.

Uczniowie pracują metodą projektu: tworzą grupę teatralną przygotowującą akademię szkolną, tworzą plan wycieczki szkolnej, a także przygotowują niespodziankę dla swoich starszych kolegów na zakończenie roku szkolnego.

Praca metodą projektu to nie tylko realizowanie krok po kroku jakiegoś zadania, ale również współpraca w grupie, podział ról i kształcenie umiejętności jak najlepszego dogadywania się, ponieważ dopiero taka praca może przynieść dobre efekty.

Ewa Gajewska

Skip to content