Informacja o projekcie „Mistrz Przedszkolak”

mistrz-przedszkolak

„MISTRZ PRZEDSZKOLAK”

Projekt jest adresowany do najmłodszej grupy naszych uczniów – dzieci przedszkolnych.

Projekt zakłada prace adaptacyjne pomieszczeń w celu zwiększenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego łącznie o 15, w tym dostosowanie przestrzeni edukacyjnej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (wraz z dostosowanymi toaletami).

Dzięki realizacji projektu rozszerzona zostanie oferta przedszkola o zajęcia wspierające rozwój dziecka we wszystkich sferach, ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz ruch (hippoterapia, basen, taniec, sport). Dzieci pracować będą z psychologiem oraz rozwiną swoje umiejętności interpersonalne podczas zajęć teatralnych.

Nauczycielom zaoferowane zostaną kursy i szkolenia w celu zdobycia umiejętności niezbędnych dla realizacji oferty placówki.

Działania powyższe przełożą się na wydłużenie czasu pracy przedszkola.

Zadania w ramach projektu:

Zajęcia rozwijające

 • zajęcia taneczne,

 • zajęcia sportowe,

 • zajęcia na basenie,

 • zajęcia teatralne,

 • zajęcia z języka obcego (język angielski)

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia z hippoterapii,
 • - zajęcia z psychologiem,

Wsparcie dydaktyczne nauczycieli

 • szkolenie: „Czy mogę Cię zaprosić do tańca”
 • szkolenie: „Fama niesie, że jest fun”,
 • Szkolenie: „Mały Mistrz” (aktywność fizyczna dziecka w wieku przedszkolnym),
 • kurs: „Muzyka i ruch w pracy z dziećmi”
 • kurs: „Metody aktywizujące przedszkolaka”

Przedszkole zostanie wyposażone w sprzęt nagłaśniający, sprzęt IT oraz dodatkowe wyposażenie sal w postaci mebli (w związku ze zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych).

Wartość projektu: 478 200,00 zł

Wkład Funduszu Europejskiego: 406 470,00 zł

Skip to content